books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitná knižnica v Bratislave

Image University Library of Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholnou vedeckou, medzinárodnou, kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou.
Bola založená v roku 1919 a až do roku 1954 slúžila ako Slovenská národná knižnica s fondom obsahujúcim dokumenty zo 17. storočia. Stala sa nezávislou, univerzálnou vedeckou knižnicou, ktorá poskytuje komplexné knižničné a informačné služby širokej verejnosti, vykonáva profesionálny bibliografický výskum, venuje sa edičným, kultúrnym a vzdelávacím aktivitám a podieľa sa na plnení viacerých národných a medzinárodných úloh..

Knižnica plní svoje úlohy ako:
* depozitná a konzervačná knižnica Slovenskej republiky
* depozitná knižnica pre Spojené Národy, UNESCO a NATO
* pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
* poskytovateľ národného súborného katalógu periodic
* národná agentúra ISSN pre Slovenskú republiku
* výkonné pracovisko pre medzinárodnú medziknižničnú službu
* stredisko pre digitalizáciu, konzerváciu a reštaurovanie dokumentov
* integrátor kultúrneho informačného systému
Jej hlavným cieľom je ochrana kultúrneho dedičstva a rozsiahleho dokumentárneho bohatstva a jeho sprístupňovanie širokej verejnosti a budúcim generáciam.

 

Katalógy s EOD tlačítkom

Knižničný katalóg UKB (od 1980)
Súčasný knižničný katalóg obsahuje všetky monografie a staršie cirkulačné dokumenty od r. 1980. OPAC katalóg je implementovaný ako súčasť jednotnej národnej katalogizácie a výmeny, ktorý je riadený Slovenskou národnou knižnicou. (Integrovaná knižničný system VTLS Virtua).
Generálny katalóg (pred 1990)
Obrazový katalóg zdigitalizovaných lístkov generálneho katalógu UKB kompletne pokrýva historické a súčasné dokumenty do r. 1990. Obsahuje digitálne obrazy rukopisných a strojom písaných lístkov a umožňuje jednoduché vyhľadávanie a EOD objednávanie (Ešte neinštalované, dostupné čoskoro)

Repositories

Digital repository of University library in Bratislava

Other Catalogues

Bibliografia slovenských výročných školských správ 1701 – 1850)
Bibliografia správ 60 škôl na území Slovenska za roky 1701 až 1850. obsahuje bibliografické záznamy školských správ (viac ako 600), bibliografické záznamy vybraných článkov (viac ako 30).
Slovenský súborný katalóg periodík
Národný súborný katalóg periodík je základným informačným zdrojom a informačným nástrojom indikujúcim dostupnosť dokumentov d partnerských knižniciach (viac ako 350). Zachytáva fond periodík a zároveň národnú produkciu periodík (viac ako 38.000 titulov).