books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Bratislavi

Image University Library of Bratislava

Knjižnica Univerze v Bratislavi predstavlja vrh znanstvenih, informacijskih, kulturnih in izobraževalnih ustanov na Slovaškem.
Ustanovljena je bila leta 1919, njene zbirke pa segajo do 17. stoletja. Do leta je 1954 je opravljala funkcijo slovaške nacionalne knjižnice in postala neodvisna znanstvena knjižnica, ki javnosti nudi obsežne knjižnične in informacijske storitve. Izvaja bibliografske raziskave na visokem nivoju, kulturne in izobraževalne dejavnosti, publicira in ima številne nacionalne ter mednarodne funkcije. 
Nekatere naloge, ki jih izvaja:
* je depozitarna in arhivska knjižnica Republike Slovaške
* je depozitarna knjižnica Združenih narodov, UNESCO in NATO
* izdeluje nacionalno retrospektivno bibliografijo
* izdeluje nacionalni vzajemni katalog periodike
* v njej deluje nacionalna ISSN agencija Republike Slovaške
* koordinira medknjižnično izposojo na mednarodnem nivoju 
* je središče digitalizacije, konservacije in restavriranja
* združuje kulturne informacijske sisteme
Glavni cilj knjižnice je varovati kulturno dediščino in bogato zbirko gradiva ter omogočiti dostop do nje širši javnosti in prihodnjim generacijam.