books to ebooks

the future of reading is digital

FAQ čitatelia

Čo znamená EoD ?

EOD znamená e-Kniha na objednávku: Môžete požiadať o každú knihu vydanú v rokoch 1500 - 1900 z našich partnerských knižníc v digitálnej podobe.

Čo je EOD e-kniha?

EOD e-kniha je zdigitalizovaná kniha, dodaná v podobe súboru PDF. E-kniha vo vyššej verzii obsahuje naskenovaný originálnej (fyzickej), rovnako ako aj automaticky rozpoznamý plný text (OCR). Ak sú v originálnej knihe značky, notácie a iné poznámky na okrajoch, tieto budú v e-knihe zachytené, ak boli aj v pôvodnom zväzku. Viac o e-knihe si môžete prečítať tu .

Kde si môžem objednať EOD e-knihy?

Od februára 2007 do dnešného dňa ponúka služby EoD 30 knižníc z 12 európskych krajín v súčasnosti ponúka službu EOD. Knihy si môžete objednať priamo z katalógov našich partnerských knižníc. Zoznam katalógov možno nájsť tu .

Ako si môžem objednať EOD e-Knihu?

eod button. digital on request

Kdekoľvek uvidíte toto tlačidlo, môžete si objednať e-knihu priamo z on-line katalógu knižnice. V katalógu vyhľadáte knihu, o ktorú máte záujem. Po tom, ako ste realizovali objednávku, obdžíte notifikačný e-mail, ktorý Vám umožní sledovať celý priebeh spracovania Vasej objednávky na Vašej osobnej stránke

Ktoré knihy si môžem objednať ako e-Knihy?

Je možné objednať všetky knihy, ktoré boli vydané v rokoch 1500 – 1900. Niektoré knižnice napriek tomu ponúkajú na digitalizáciu aj knihy, ktoré nespadajú do tohto časového rámca. Sú to e-knihy pre špeciálne skupiny používateľov , napr. výskumníkov či zrakovo postihnutých.

Ako môžem zaplatiť za EOD e-knihu?

Ihneď ako je kniha zdigitalizovaná a pripravená na stiahnutie (download), budete mať k dispozícii niekoľko možností platby (napr. kreditná karta, faktúra, v hotovosti na mieste). Najpohodlnejša možnosť predstavuje platbu prostredníctvom Vašej kreditnej karty. Po uhradení poplatku si môžete stiahnuť Vašu e-knihu.

Koľko zaplatím za EOD e-knihu?

Každý partner siete EoD disponuje vlastným cenníkom za e-knihy. Pozrite sa na prehľad cenovej ponuky a jednotlivé ceny tu .

Musím brať ohľad na nejaké osobitné obmedzenia súvisiace s použitím EoD e-Knihy?

Nie, neexistujú žiadne špeciálne obmedzenia pre zdigitalizované knihy. E-kniha Vám patrí rovnako ako zakúpená tlačená kniha, DVD. Keď objednávate knihu, pozrite si, prosím, konkrétne podmienky poskytnutia služby jednotlivých knižníc. 

Môžem (okrem e-knihy) získať aj vysoko-kvalitne naskenované strany?

V súčasnosti nie. Zameriavame sa na kompletné knihy, ktoré sa digitalizujú pri zachovaní maximálnej kvality a dodávajú ako ako kompletné e-knihy, takže ich môžete ľahko prečítať na obrazovke a vytlačiť pre svoje vlastné účely. Ak si chcete objednať jednotlivé stránky, kontaktujte, sprosím, knižnicu. Kontaktné údaje nájdete na stránke. .

Čo je reprint ?

EOD reprint je tlačená podoba e-knihy EOD , ktorá zasiela reprint ako doplnok elektronickej verzie knihy. Ide o "skutočnú" knihu v papierovej podobe s väzbou a číslom ISBN.

Môžem si objednať len dotlač bez objednania e-knihy?

Iba v prípade, ak si objednáte reprint z už digitalizovanej knihy, napr. z repozitára partnerskej knižnice / digitálnej knižnice. Ak kniha ešte neexistuje v digitálnej podobe, musíte si objednať aj e-knihu.

Ako si môžem kúpiť EoD reprint?

Jednoducho kliknite na tlačidlo EOD v on-line katalógu knižnice a postupujete procesom objednávania. Ak knižnica ponúka možnosť Print on Demand (tlač na objednanie), bude vám ponúknutá možnosť vybrať si aj reprint.

Koľko zaplatím za EoD reprint ?

Cena za EOD reprint, objednaný prostredníctvom EoD prostredníctvom EOD sa skladá zo základného poplatku vo výške 6 eur plus 0,02 eur na stránku.
Zaslanie poštou je zdarma do Rakúska, Nemecka, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Poštovné do ostatných európskych krajín je 8 eur a 14 eur do zvyšných štátov sveta.

Kde nájdem už digitalizovaneé EOD knihy, ktoré si môžem objednať ako dotlač?

EoD e-Knihy, ktoré je možné objednať ako reprint, nájdete na :

Majú knižnice peniaze za EOD službu?

Poplatok za digitalizáciu knihy sa vzťahuje len na aktuálnu digitalizáciu a nezahŕňa dlhodobé náklady ako sú snímacie zariadenia, serveri a softvérové licencie.

FAQ knižnice

Prečo by sa moja knižnica mala zapojiť do siete EoD ?

  • Budete mať možnosť pridať novú službu do svojho portfolia a uspokojiť potreby svojich užívateľov. Všetky vaše knihy vydané v rozmedzí rokov 1500 - 1900 môžu byť k dispozícii ako e-kniha na objednávku prostredníctvom EOD služby.
  • digitalizované knihy budú vašim vlastníctvom a vy ich môžete integrovať do vašej digitálnej knižnice alebo archívu. Takže okrem služby e-kniha, si môžete neustále rozširovať svoje digitálne zbierky.
  • Riziko spojené s realizáciou služby je nízke : služba je dostupná už vo viac ako 30 mestách v 12 európskych krajinách. Budete môcť využívať benefity a nájsť riešenie v rámci EOD siete.
  • sieť EOD slúži ako poradná skupina pre účinné a nákladovo efektívne metódy digitalizácie.
  • sieť EOD vám poskytne letáky, plagáty, letáčiky, návody a iné materiály, ktoré môžete priamo využiť pre vaše potreby.

Aké sú požiadavky na prijatie do EOD siete ?

Postačuje sú skener, pripojenie k internetu a vyškolený personál. Všetko ostatné - ako napríklad riadenie objednávok, komunikácia so zákazníkmi, výroba e-knihy, zaslanie a elektronické účtovníctvo - poskytne sieť EoD.

Ktoré služby môže sieť EoD ponúknuť svojim partnerom ?

Sieť EoD je ústredným poskytovateľom služby, ktorý ponúka komponentypre správu objednávok, vzťahov so zákazníkmi, tvorbu e-knihy, jej zaslanie a účtovnú evidenciu. Digitalizované dielo ako celok patrí patrí Vašej knižnici.

Sú nejaké poplatky za účasť v EOD sieti?

Ročný účastnícky poplatok vo výške 1000 EUR je určený na centrálne riadenie služieb, ako sú IT pracovníci, údržba serverov a softvérových licencií.

Esistujú nejaké obmedzenia týkajúce sa autorských práv ?

Sieť EoD sa orientuje na knihy, na ktoré sa neuplatňujú autorské práva, teda ktoré boli vydané v rokoch 1500 až 1900. Niektoé knižnice napriek tomu ponúkajú na digitalizáciu aj knihy, ktoré nespadajú do tohto časového rámca. Sú to e-knihy pre špeciálne skupiny používateľov, napr. Výskumníkov či zrakovo postihnutých.