books to ebooks

the future of reading is digital

Pozsonyi Egyetemi Könyvtár

Image University Library of Bratislava

A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Szlovákia tudományos, információs, kulturális és oktatási intézmények csúcsa.
A könyvtárat 1919-ben alapították a17. századig visszanyúló gyűjteményekkel. 1954-ig a Szlovák Nemzeti Könyvtárként működött, majd független, általános kutatókönyvtár lett, amely komplex könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújt a közönség számára; magas szintű bibliográfiai, kulturális és oktatási tevékenységet folytat, továbbá eleget tesz nemzeti és nemzetközi kötelességeinek.

Küldetése:
* Szlovák Köztársaság könyvtári állományának raktározása és megőrzése
* Az ENSZ, az UNESCO és a NATO könyvtári anyagainak megőrzése
* A nemzeti retrospektív bibliográfia készítése
* A folyóiratok országos közös katalógusának szolgáltatása
* A Szlovák Köztársaság ISSN irodájának üzemeltetése
* Az országos könyvtárközi kölcsönzés szervezése
* A digitalizálás, restaurálás és megőrzés műhelye
* A kulturális információs rendszerek integrálása.

Fő célja a kulturális örökség és dokumentációs vagyon megőrzése, valamint a hozzáférés biztosítása a közönség és az utókor számára.

 

Katalógusok és EOD gomb

UKB könyvtári katalógus (1980-tól)
A könyvtári katalógus jelenleg minden 1980. után kiadott monogarfikus művet, valamint régebben közreadott műveket is tartalmaz. Az OPAC része a Szlovák Nemzeti Könyvtár által üzemeltetett szlovák központi katalogizáló és forgalmazó rendszernek, az Integrált Könyvtári Rendszernek, a VTLS Virtuálisnak.
Általános Katalógus (1990 előtt)
Az Egyetemi Könyvtár cédulakatalógusa képi formátumban digitalizálva, amely tartalmazza a teljes történelmi és jelenkori gyűjteményt 1990-ig. Mind a kézzel írott, mind a nyomtatott cédulák megtalálhatóak, kereshetőek és alkalmasak az EOD rendelésre. (Hamarosan elérhető lesz.)

Repositories

Digital repository of University library in Bratislava

Other Catalogues

SVK Iskolai Értesítők (1701 – 1850)
Az 1701-1850 között szlovák területeken található iskolai értesítők bibliográfiája. Iskolai értesítők (600), válogatott cikkek (30), valamint néhány borítólap bibliográfiai rekordjait tartalmazza.
SVK Folyóiratok Központi Katalógusa
A Folyóiratok Központi Katalógusa alapvető információforrásként szolgál a több, mint 350 tagkönyvtárban megtalálható folyóiratok lelőhelyeinek megtalálásában. Átfogó képet ad mind a könyvtárakban lévő folyóiratokról, mind a nemzeti folyóirattermésről (38.000 rekord).