books to ebooks

the future of reading is digital

Bratislava Ülikooli Raamatukogu

Image University Library of Bratislava

Bratislava Ülikooli Raamatukogu koondab Slovakkia teadus-, info-, kultuuri- ja haridusasutuste teabevaramu.

1919. aastal asutatud raamatukogu, mille kogudes on ka 17. sajandist pärit trükiseid, oli 1954. aastani Slovakkia rahvusraamatukogu. Siis sai temast iseseisev universaalne teadusraamatukogu, mis pakub avalikke raamatukogu- ja infoteenuseid, tegeleb bibliograafiliste süvauuringute ja kirjastamisega, korraldab kultuuri- ja haridussündmusi ning on võtnud endale üleriigilisi ja rahvusvahelisi kohustusi.
Ülesanded
* Slovaki Vabariigi hoiuraamatukogu ja trükiste säilitaja
* ÜRO, UNESCO ja NATO teavikute hoiuraamatukogu
* Retrospektiivse rahvusbibliograafia keskus
* Üleriigilise perioodikakataloogi pidaja
* Digiteerimis-, säilitus- ja ennistuskeskus
* Kultuurialaste infosüsteemide ühendaja
Põhiülesanne on säilitada slovaki kultuuripärandit ja rikkalikku teavikute varamut ning teha need kättesaadavaks nii täna kui ka tulevastele inimpõlvedele.

 

Kataloogid koos EOD nupp

UKB
Avalik e-kataloog hõlmab enne 1980. aastat avaldatud raamatuid. See on osa üleriigilisest kataloogimis- ja laenutussüsteemist, mida haldab Slovakkia Rahvusraamatukogu integreeritud raamatukogusüsteemi VTLS Virtua kaudu.
UKB Digitised Card Catalogue
Ülikooliraamatukogu digiteeritud kaartkataloog, mis hõlmab kõik kogud aastani 1990. Pildina on skaneeritud nii käsitsi kirjutatud kui ka trükitud kataloogikaardid. Kataloog hõlbustab otsingut ja e-raamatu tellimist.

Repositories

Digital repository of University library in Bratislava

Other Catalogues

SVK koolide aastaaruanded (1701–1850)
Bibliograafia Slovakkias aastail 1701. ja 1850. aasta vahel tegutsenud 60 kooli kohta, mis hõlmab koolide aastaaruannete ja valitud artiklite kirjeid ning aruannete skaneeritud kaasi.
SVK perioodika koondkataloog
Üleriigiline perioodika koondkataloog on oluline infoallikas, mis võimaldab määrata teavikute leidumust rohkem kui 350 raamatukogus. Selles on esindatud nii perioodikakogud kui ka slovaki perioodikatoodang üldiselt (üle 38 000 nimetuse).