books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitná knižnica v Regensburgu

Image University Library of Regensburg

Univerzitná knižnica v Regensburgu, založená v r. 1964, je ústrednou knižnicou Univerzity v Regensburgu a zároveň najväčšou akademickou knižnicou v regióne.

Jej zbierky zahŕňajú približne 3.37 milióna kníh, mikrodokumentov, audio-vizuálnych dokumentov, CD-Rom-ov a približne 8.900 súčasných periodík a novín.

Vybudovaním Digitálnej knižnice – zdokonalením Knižnice elektronických časopisov a Databázového informačného systému – sa Univerzitná knižnica v Regensburgu stala knižnicou s vedúcim postavením v Nemecku a v zahraničí.
Ponúka ustavične rastúce spektrum akademicky relevantných elektronických plných textov.

Univerzitná knižnica v Regensburgu úzko spolupracuje s ostatnými knižnicami v Regensburgu a zapojila sa do spoločnej katalogizácie napr. zbierky šľachtickej knižnice princa Thurna spolu so Štátnou knižnicou v Regensburgu. Všetko je možné vyhľadať v spoločnom regensburgskom OPAC katalógu.