Skip to main content

Impresum

Výhrada

Oznam podľa § 25 MedienG, Austria

Majiteľ

Univerzita v Innsbrucku

Úprava a zodpovednos za obsah

EOD Consortium
Koordinátor: Department of Digital Services
University and State Library of Tyrol
Innrain 52 - 6020 Innsbruck – Austria
phone: +43-(0)512-507-25400
e-mail: ulb-eod (at) uibk.ac.at

Webmaster

Department of Digital Services
University and State Library of Tyrol
Innrain 52 - 6020 Innsbruck – Austria
phone: +43-(0)512-507-25400
e-mail: ulb-eod (at) uibk.ac.at
VAT ID Univerzity v Innsbrucku:ATU57495437
Univerzita je oslobodená od dane z predaja podľa rakúskeho Universitätsgesetz 2002.

 

Obsah webových stránok EOD sa starostlivo pripravil a prekontroloval. Napriek tomu správca webového sídla EOD Leopold-Franzens-Universität Innsbruck a Univerzitná knižnica v Bratislave ako redakcia slovenských textov nemôžu zaruèi a nenesú zodpovednos za priebežnú správnos, úplnos a aktuálnos zobrazovaných informácií.
S webovými stránkami EOD sa pracuje na vlastnú zodpovednos, správca a redakcia neruèia za prípadné škody alebo straty priamo alebo nepriamo spôsobené poskytovanými informáciami alebo sahovanými údajmi.
Publikované linky na iné webové sídla sa starostlivo vybrali. Správca webového sídla EOD Leopold-Franzens-Universität Innsbruck a Univerzitná knižnica v Bratislave však nemajú na tieto sídla vplyv a nezodpovedajú za obsah predmetných externých webových stránok.