books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Regensburgu

Image University Library of Regensburg

Knjižnica Univerze v Regensburgu, ki je bila ustanovljena leta 1964, je osrednji prostor univerze in obenem največja akademska knjižnica v regiji.
Njen fond obsega okoli 3,37 milijonov knjig, mikrooblik, avdiovizualnega gradiva, CD-ROMov in okoli 8.900 naslovov tekoče periodike in časopisja.
Z izgradnjo digitalne knjižnice – še posebej pa z razvojem zbirke elektronskih časopisov in informacijskega sistema podatkovnih zbirk – je Knjižnica univerze v Regensburgu prevzela vodilno vlogo v Nemčiji in v tujini. Nenehoma širi tudi zbirko relevantnih polnih besedil v elektronski obliki.
Knjižnica tesno sodeluje z ostalimi knjižnicami v Regensburgu in si katalog deli npr. s knjižnico plemiške družine Thurn und Taxis ter Deželno knjižnico v Regensburgu. Gradivo vseh knjižnic je možno iskati v vzajemnem OPAC katalogu.