books to ebooks

the future of reading is digital

Regensburgi Ülikooli Raamatukogu

Image University Library of Regensburg

1964. aastal loodud Regensburgi Ülikooli Raamatukogu kogus on umbes 3,37 raamatut, mikrovormi, auvist ja CD-ROMi ning umbes 8900 nimetust perioodikaväljaandeid.
Luues e-raamatukogu, eriti arendades e-ajakirjade raamatukogu ja andmebaasisüsteemi, on Regensburgi Ülikooli Raamatukogu omandanud juhtiva rolli Saksamaal ja mujal. Üha suuremas temaatikas pakub ta teadustööks vajalikke elektroonilisi täistekste.
Tehakse tihedat koostööd teiste Regensburgi raamatukogudega ning koostatakse ühiskataloogi näiteks Vürst Thurni ja Taxise Õukonnaraamaatukogu ning Regensburgi Riigiraamatukoguga. Teavikuid saab tellida Regensburgi avaliku e-kataloogi kaudu.

Kataloogid koos EOD nupp

Baieri koondkataloog (BVB)
Baieri raamatukoguvõrk; EOD

Repositories

Other Catalogues

The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
E-ajakirjade kogu
Regensburgi avalik e-kataloog
Regensburg Catalogue covers the complete holdings of University Library of Regensburg as well as those of other Regensburg libraries such as Regensburg State Library and the Library of the University of Applied Sciences of Regensburg. You can order eBooks and use the EOD functionality by simply clicking the EOD link.