books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Univerzity vo Viedni

Image Vienna University Library

Knižnica bola založená r. 1365 vojvodom Rudolfom a v súčasnosti je najstaršou univerzitnou knižnicou v nemecky hovoriacej oblasti. Jej história je úzko spätá s Viedenskou univerzitou.

Poslaním knižnice, v minulosti a v dnešných dňoch, je slúžiť potrebám študentov, fakulty a výskumníkom Viedenskej university a širokej verejnosti. Knižnica sa usiluje o maximálny rozvoj svojich zbierok. 

Knižnica je pevne orientovaná na uchovávanie a prístup ku svojim zbierkam a kultúrnemu dedičstvu v najširšom zmysle, zahŕňajúc generovanie databáz a iných elektronických zdrojov, preto je jej záujmom kooperácia a koordinácia s inými vedeckými knižnicami v Rakúsku a Európe. 

Katalógy s EOD tlačítkom

u:search
u:search is Vienna University Library's new search engine. It connects the titles from the online catalogue with digital objects (full text articles, tables of content, etc.) and outputs search results sorted by relevance. Book cover pictures and icons for media types assist you in finding your way among the results. Numerous sorting and filtering options allow you make more precise search requests.usearch.univie.ac.at
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.
Katalóg Knižnice Viedenskej univerzity – menný KatZoom katalóg do roku 1931
Tento obrazový lístkový katalóg obsahuje všetky knihy až do roku 1931 v mennom poradí. Katalóg obsahuje knihy, ktoré je možné digitalizovať. Viedenská univerzita s ohľadom na zákon o autorských práva digitalizuje len knihy publikované pred rokom 1900.

Repositories

Other Catalogues

Knižnice Viedenskej univerzity – menný KatZoom katalóg 1932–88
Tento obrazový lístkový katalóg obsahuje všetky zväzky z rozmedzia rokov 1932 až 1988 v mennom poradí.