books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Univerzity vo Viedni

Image Vienna University Library

Knižnica bola založená r. 1365 vojvodom Rudolfom a v súčasnosti je najstaršou univerzitnou knižnicou v nemecky hovoriacej oblasti. Jej história je úzko spätá s Viedenskou univerzitou.

Poslaním knižnice, v minulosti a v dnešných dňoch, je slúžiť potrebám študentov, fakulty a výskumníkom Viedenskej university a širokej verejnosti. Knižnica sa usiluje o maximálny rozvoj svojich zbierok. 

Knižnica je pevne orientovaná na uchovávanie a prístup ku svojim zbierkam a kultúrnemu dedičstvu v najširšom zmysle, zahŕňajúc generovanie databáz a iných elektronických zdrojov, preto je jej záujmom kooperácia a koordinácia s inými vedeckými knižnicami v Rakúsku a Európe.