books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnice Univerze na Dunaju

Image Vienna University Library

Knjižnico je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf in je najstarejša univerzitetna knjižnica v nemškem govornem prostoru. Njena zgodovina je tesno povezana z Dunajsko univerzo.
Kot nekoč, je tudi danes glavna naloga knjižnice služiti potrebam študentov, zaposlenih in raziskovalcev na Univerzi na Dunaju. Tematsko je univerzalna in si prizadeva k izgradnji čim obsežnejše zbirke.
Knjižnica je zavezana k ohranjanju gradiva in k omogočanju dostopa do kulturne dediščine v najširšem smislu, kar vključuje gradnjo baz podatkov in drugih elektronskih virov. Zato si prizadeva za sodelovanje in koordinacijo z drugimi znanstvenimi knjižnicami v Avstriji in Evropi.