Skip to main content

Viini Ülikooli Raamatukogu

Image Vienna University Library

Viini Ülikooli Raamatukogu asutas hertsog Rudolf 1365. aastal.

Raamatukogu ülesandeks on teenindada Viini Ülikooli üliõpilasi, teaduskondi ja teadlasi ning avalikkust. Kogu on universaalne, eesmärk on arendada seda võimalikult kõikehõlmavaks.

Kultuuripärandi säilitamise ja kättesaadavaks tegemise nimel luuakse andmebaase ja e-teenuseid, tehes koostööd teadusraamatukogudega Austrias ja mujal Euroopas.