books to ebooks

the future of reading is digital

Viini Ülikooli Raamatukogu

Image Vienna University Library

Viini Ülikooli Raamatukogu asutas hertsog Rudolf 1365. aastal.

Raamatukogu ülesandeks on teenindada Viini Ülikooli üliõpilasi, teaduskondi ja teadlasi ning avalikkust. Kogu on universaalne, eesmärk on arendada seda võimalikult kõikehõlmavaks.

Kultuuripärandi säilitamise ja kättesaadavaks tegemise nimel luuakse andmebaase ja e-teenuseid, tehes koostööd teadusraamatukogudega Austrias ja mujal Euroopas.

Kataloogid koos EOD nupp

u:search
u:search is Vienna University Library's new search engine. It connects the titles from the online catalogue with digital objects (full text articles, tables of content, etc.) and outputs search results sorted by relevance. Book cover pictures and icons for media types assist you in finding your way among the results. Numerous sorting and filtering options allow you make more precise search requests.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.
Kataloog KatZoom kuni 1931. aastani avaldatud teavikute kohta
Kuni 1931. aastani avaldatud teavikute digiteeritud kaatkataloog, kus saab otsida tähestikuliselt. Siit leiate raamatuid, millest saab tellida digitaalkoopiat. Viini Ülikooli Raamatukogu digiteerib ainult enne 1900. aastat trükitud raamatuid, kuna hilisemad on kaitstud autoriõigusega.

Repositories

Other Catalogues

Kataloog KatZoom aastatel 1932–1988 avaldatud teavikute kohta
Aastatel 1932–1988 komplekteeritud teavikute digiteeritud kaartkataloog, kus saab otsida tähestikuliselt.