Skip to main content

Európske knihy sú k dispozícii na objednávku a za rozumnú cenu ako e-knihy

Vízia

Európske knižnice zhromažďujú milióny kníh publikovaných od r. 1500 - 1900. Vzhľadom k ich veku a hodnote, sú často prístupné len pre čitateľov knižníc.

Prostredníctvom služby EOD sú tieto skryté poklady dostupné všetkým len po niekoľko kliknutiach myšou. Používatelia si objednajú knihy cez knižničné katalógy, knižnice potom zdigitalizujú požadované dokumenty a pošlú ich používateľovi prostreníctvom sieťe EOD. Digitalizované knihy sú týmto spôsobom začlenené do on-line digitálnych zbierok partnerských knižníc na internete. Od roku 2009 je možné tieto knihy objednať aj vo forme "skutočnej" papierovej knihy, ako doplnok digitálnej verzie.

e-knihy na objednávku pre čitateľov

EOD button: digital on request
Kedykoľvek uvidíte v katalógu toto logo, môžete si objednať túto knihu ako EoD e-Knihu!

 

e-knihy na objednávku v knižniciach

Služba EoD bola spustená v rámci projektu „Digitalizácia na objednávku“, ktorý je spolufinancovaný skupinou programov eTEN. Do júla 2008 existovala samostaná nezávislá sieť trinástich zakladajúcich knižníc. Odvtedy sa sieť rozšírila o ďalšie knižnice z nových krajín. Tieto knižnice sa označujú ako „asociovaní členovia siete“, ktorí začínajú službu ponúkať svojim používateľom.

V rokoch 2009 až 2013 bola EOD spolufinancovaná EK v rámci programu Kultúra. Na tomto nadväzujúcom projekte sa zúčastnilo 20 knižníc z 10 európskych krajín.

V súčasnosti je do siete zapojených takmer 40 knižníc z 12 európskych krajín! Všetky európske knižnice preto vyzývajú, skontaktovať sa s koordinátorom a tiež sa stať knižniciu so službou EOD .

New developments

V rámci prebiehajúceho projektu EODOPEN (2019 - 2024 | program Kreativita EÚ), ktorý vychádza z partnerstva a infraštruktúry siete EOD, sa partneri projektu posúvajú o krok ďalej a snažia sa riešiť výzvu digitalizácie a sprístupňovania textových materiálov 20. a 21. storočia, ktoré ešte neboli zdigitalizované kvôli zložitej situácii v oblasti autorských práv.

Projekt EODOPEN sa zameriava na priamu spoluprácu s miestnymi komunitami pri výbere textových materiálov, školenie pracovníkov knižníc v oblasti adekvátneho riešenia otázok súvisiacich s vysporiadaním práv a poskytovanie alternatívnych formátov poskytovania pre používateľov mobilných zariadení, ako aj pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. >= Viac o projekte EODOPEN

Prečítajte si viac o sieti a službe:
Gstrein, Silvia / Mühlberger, Günter (2011): "Producing eBooks on Demand - A European Library Network" In: Price, Kate / Havergal, Virginia: E-Books in Libraries, London: Facet Publishing: p. 37-52. =>  Stiahnite si kapitolu knihy.