Skip to main content

Evropské knihy dostupné ve formě elektronických knih – na objednávku a za rozumnou cenu

Vize

Evropské knihovny vlastní milióny knih, které byly vydány v letech 1500 až 1900. Tyto knihy jsou – vzhledem k vysoké historické hodnotě – vyhrazeny pouze k výpůjčkám do studoven.

Díky EOD službě mohou být tyto skryté poklady dostupné komukoli – vzdálené pouhých pár kliků myší. Uživatelé si objednají elektornickou verzi knihy – e-knihu – prostřednictvím knihovního katalogu, knihovna poté požadovanou knihu zdigitalizuje a zašle ji uživateli pomocí EOD servisní sítě. Digitalizované knihy se stávají součástí digitálních knihoven a jsou tak dostupné prostřednictvím internetu i pro další zájemce. Od roku 2009 si zájemce může objednat i reprinty knih, fyzické kopie původního vydání jako příloha zdigitalizované kopie.

E-knihy na objednání čtenářů – eBook on Demand/EOD

EOD button
Kdekoli uvidíte v katalogu tlačítko s touto značkou, můžete objednat knihu v digitalizované podobě jako e-knihu!

 

E-knihy na objednávku v knihovnách

Služba EOD byla zahájena v rámci projektu „Digitalizace na objednání“ financovaném v programu eTEN. Do roku 2008 byla vytvořena soběstačná síť, jejímiž zakládajícími členy bylo 13 knihoven. Od té doby se k síti připojují také knihovny z dalších zemí jako tzv. přidružení členové, kteří službu EOD nabízejí také.

Od roku 2009 do roku 2013 byla EOD spolufinancována EK v rámci programu Kultura. Tohoto navazujícího projektu se zúčastnilo 20 knihoven z 10 evropských zemí.

V současné době je do sítě zapojeno téměř 40 knihoven z 12 evropských zemí! Vyzýváme všechny evropské knihovny ke spolupráci, připojte se k nám a staňte se EOD knihovnou.

Nový vývoj

V rámci probíhajícího projektu EODOPEN (2019-2024 | program Kreativita EU), který vychází z partnerství a infrastruktury sítě EOD, se partneři projektu posunuli o krok dále a snaží se řešit výzvu digitalizace a zpřístupnění textových materiálů 20. a 21. století, které dosud nebyly digitalizovány kvůli složité situaci v oblasti autorských práv.

EODOPEN se zaměřuje na přímé zapojení místních komunit do výběru textových materiálů, školení pracovníků knihoven v oblasti adekvátního řešení otázek spojených s vypořádáním práv a poskytování alternativních formátů pro uživatele mobilních zařízení i nevidomé a slabozraké uživatele. => Více o projektu EODOPEN

Přečtěte si více o spolupráci a službě EOD:
Gstrein, Silvia / Mühlberger, Günter (2011): "Producing eBooks on Demand - A European Library Network" In: Price, Kate / Havergal, Virginia: E-Books in Libraries, London: Facet Publishing: p. 37-52. => Stáhněte si kapitolu knihy.