Skip to main content

Europæiske bøger fås nu som eBøger on demand til en rimelig pris

Vision

Europæiske biblioteker rummer tilsammen millioner af bøger udgivet mellem år 1500 og 1900. På grund af deres alder og værdi har de ofte kun været tilgængelige for besøgende på det pågældende bibliotek.

Med den nye EOD service bliver disse skatte elektronisk tilgængelige for alle, der måtte ønske det. Det vil være muligt for brugerne at bestille eBøger via katalogerne på bibliotekerne; bibliotekerne vil herefter digitalisere den ønskede bog og sende den til brugeren via EOD service netværket. De bøger som digitaliseres på denne måde vil samtidig indgå i de digitale samlinger hos medlemsbibliotekerne og vil på denne måde være tilgængelige på internettet. Fra 2009 kan man også bestille eBøger som en almindelig bog ud over den digitale version.

eBøger on Demand til læsere

EOD button: digital on request
Når du ser en indgang til katalogen med dette ikon, betyder det, at bogen kan bestilles som en EOD eBog!

eBøger on Demand på bibliotekerne

EOD servicen bliver gennemført i EU-regi inden for det såkaldte eTEN projekt "Digitalisering on Demand" medfinansieret af eTEN programmet . I 2008 var der etableret et selvbærende netværk med 13 biblioteker som stiftende medlemmer. Siden da har biblioteker fra andre lande også sluttet sig til netværket som såkaldte "associerede medlemmer", der også tilbyder EOD-tjenesten.

Fra 2009 til 2013 blev EOD medfinansieret af EU under kulturprogrammet. 20 biblioteker fra 10 europæiske lande deltog i dette opfølgningsprojekt.

I dag deltager næsten 40 biblioteker fra 12 europæiske lande i netværket! Alle europæiske biblioteker opfordres til at kontakte EOD-koordinatoren og blive medlem af netværket.

Nye udviklinger

Med det igangværende EODOPEN-projekt (2019-2024 | EU Creative-programmet), som bygger på EOD-netværkets partnerskab og infrastruktur, tager projektpartnerne et skridt videre i forsøget på at tackle udfordringen med at digitalisere og stille tekstmaterialer fra det 20. og 21. århundrede til rådighed, som endnu ikke er blevet digitaliseret på grund af den komplekse ophavsretssituation.

EODOPEN fokuserer på direkte samarbejde med lokalsamfundene om udvælgelse af tekstmaterialer, uddannelse af bibliotekspersonalet i at håndtere spørgsmål om rettighedsgodkendelse og tilvejebringelse af alternative leveringsformater for brugere af mobile enheder samt for blinde og synshandicappede brugere. => Mere om EODOPEN

Læs mere om netværket og servicen:
Gstrein, Silvia / Mühlberger, Günter (2011): "Producing eBooks on Demand - A European Library Network" In: Price, Kate / Havergal, Virginia: E-Books in Libraries, London: Facet Publishing: p. 37-52. =>  Download bogkapitel.