Skip to main content

Euroopa raamatud mõistliku hinnaga e-raamatutena kättesaadavaks!

Visioon

Euroopa raamatukogudes on miljoneid 16.-20. sajandist pärinevaid väärtuslikke trükiseid, mida saab nende vanuse ja unikaalsuse tõttu kasutada vaid lugemissaalides.

EOD teenus teeb peidetud aarded kõigile kättesaadavaks – need on vaid hiireklõpsu kaugusel. E-raamatuid saab tellida raamatukogu kataloogist, raamatukogud digiteerivad tellitud teaviku ja saadavad selle lugejale EOD teenuse võrgustiku kaudu. Selliselt digiteeritud raamatud liidetakse teenust pakkuvate raamatukogude digitaalarhiividesse ning on seeläbi internetis kättesaadavad. 2009. aastast saab neid raamatuid lisaks digitaalsele versioonile tellida reprindina paberraamatu kujul.

eod button. on request in digital form Kui leiate selle nupuga märgistatud kataloogikirje, saate raamatust tellida digitaalkoopia ehk EOD e-raamatu!
EOD button
Kui leiate selle nupuga märgistatud kataloogikirje, saate raamatust tellida digitaalkoopia ehk EOD e-raamatu!

 

EOD teenus raamatukogudes

EOD teenus algatati Digitisation on Demand projekti raames, kaasrahastatuna eTEN programmist. Aastaks 2008 loodi isemajandav võrgustik, mille asutajaliikmeteks on 13 raamatukogu. Sellest ajast alates on võrgustikuga liitunud ka teiste riikide raamatukogud, kes pakuvad samuti EOD-teenust nn assotsieerunud liikmetena.

Aastatel 2009-2013 kaasrahastas Euroopa Komisjon EODi programmi "Kultuur" raames. Selles jätkuprojektis osales 20 raamatukogu 10 Euroopa riigist.

Praegu osaleb võrgustikus ligi 40 raamatukogu 12 Euroopa riigist! Kõik Euroopa raamatukogud on oodatud võtma ühendust võrgustiku koordinaatoriga, saamaks EOD raamatukoguks

Uued arengud

Käimasoleva projektiga EODOPEN (2019-2024 | EU Creative program), mis tugineb EOD-võrgustiku partnerlusele ja infrastruktuurile, astuvad projektipartnerid sammu edasi, püüdes lahendada 20. ja 21. sajandi tekEODOPEN keskendub otsesele kaasamisele kohalike kogukondadega tekstimaterjalide valimisse, raamatukogude töötajate koolitamisele, et nad oskaksid õigustega seotud küsimusi adekvaatselt lahendada ja pakkuda alternatiivseid edastusvorme mobiilseadmete kasutajatele ning pimedatele ja nägemispuudega kasutajatele. => Rohkem teavet EODOPENi kohta.

Loe lähemalt võrgustiku ja teenuse kohta:
Gstrein, Silvia / Mühlberger, Günter (2011): "Producing eBooks on Demand - A European Library Network" In: Price, Kate / Havergal, Virginia: E-Books in Libraries, London: Facet Publishing: p. 37-52. => Lae alla raamatu peatükk.