books to ebooks

the future of reading is digital

Lugejate KKK

Mida tähendab EOD?

EOD (tuleneb ingliskeelsest väljendist eBooks on Demand) on teenus, mis võimaldab tellida digitaalkoopia trükistest, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud.

Mis on EOD e-raamat?

EOD e-raamat on lugeja tellimisel tehtud autoriõiguse alt vaba trükise digitaalkoopia PDF tervikfailina. Kui trükis võimaldab, sisaldab fail ka automaatse märgituvastuse läbinud teksti, mis tagab lugejale täistekstotsingu võimaluse. E-raamatu lehekülgedel on olemas kõik originaalis sisalduvad märkused jms. EOD e-raamatust saate lähemalt lugeda siit .

Kust saan e-raamatuid tellida?

12 Euroopa riigi 30 raamatukogu pakuvad EOD teenust alates 2007. aasta veebruarist. Raamatuid saate tellida võrgustikuga liitunud raamatukogude e-kataloogide kaudu. Osalevate raamatukogude loetelu leiate rubriigist Võrgustik 

Kuidas saan e-raamatuid tellida?

eod button. digital on request

E-raamatut saab tellida otse raamatukogu e-kataloogist, kui raamatu kirjes on märge “eod: digital on request” (eesti keeles “EOD - telli digitaalkoopia”). Pärast tellimuse esitamist saadetakse kinnitav e-kiri ning tellimuse täitmist saab jälgida isiklikul jälgimislehel.

Millistest raamatutest saan e-raamatut tellida?

Ajavahemikus 16.-20. saj. ilmunud teostest, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud. Digiteeritakse trükiseid, mille füüsiline seisund on rahuldav ja võimaldab skaneerimist. Mõned raamatukogud digiteerivad ka hiljem ilmunud raamatuid teadlaste ja nägemispuudega inimeste või pimedate tarbeks. Täpsemat teavet saate iga raamatukogu kodulehelt .

Kuidas saan e-raamatu eest tasuda?

Digiteeritud ja allalaadimiseks valmis raamatu eest saab tasuda mitmel viisil: krediitkaardiga internetis, arve alusel pangaülekandega või raamatukogus. Pärast makse laekumist raamatukogule saab e-raamatu alla laadida.

Kui palju e-raamat maksab?

Iga teenust pakkuv raamatukogu määrab ise e-raamatu valmistamise hinna. Enne tellimuse esitamist pakub süsteem automaatselt e-raamatu hinda. Tutvu raamatukogude hinnatabeliga siin

Kas e-raamatu kasutamisel on piiranguid?

Erilisi kasutuspiiranguid ei ole. E-raamat kuulub tellijale nagu iga ostetud trükis, DVD või muusika CD. Seda võib kasutada isiklikul otstarbel, kuid ei tohi intrenetti üles laadida või levitada ärilisel eesmärgil. E-raamatu tellimisel tutvu digiteerimisteenuse osutamise tingimustega, kust saab täpsemat teavet. 

Kas saan tellida ka üksiklehti?

Ei. Skaneerime raamatuid ainult tervikuna ja pakume terviklikke e-raamatuid, mida on hõlbus arvutiekraanilt lugeda ja enda tarbeks välja trükkida. Kui soovid tellida üksiklehti, võta ühendust otse raamatukoguga. Kontaktandmed leiad kontaktide lehelt.

Mis on reprint?

EOD reprint on EOD e-raamat trükituna paberile, mida saab tellida lisaks digitaalkoopiale. See on iseseisev trükitud raamat EOD logoga kujundatud kaante ja ISBN numbriga.

Kas saan tellida ainult reprinti ilma e-raamatuta?

Ainult juhul, kui soovid reprinti juba varem EOD e-raamatuna tellitud ja raamatukogu digitaalarhiivis olemasolevast raamatust.
Kui raamatut pole varem digiteeritud, tuleb tellida ka e-raamat.

Kuidas saan EOD reprinti osta?

Raamatud, millest saab lisaks e-raamatule tellida EOD reprinti, leiad seda lisavõimalust pakkuvate raamatukogude e-kataloogidest nupuga "EOD - telli digitaalkoopia" varustatud kirjetena. Tellida saab nagu e-raamatut, kättesaamisviisina on lisandunud "reprint".

Kui palju EOD reprint maksab?

Hind koosneb alushinnast 6 eurot ja lehekülje hinnast 0,02 eurot.
Postikulu ei ole raamatu saatmisel Austriasse, Saksamaale, Liechtensteini ja Šveitsi. Teistesse Euroopa riikidesse on postikulu 8 eurot ja muudesse riikidesse 14 eurot.

 

Kust leida juba digiteeritud e-raamatuid, millest tellida reprinte?

EOD e-raamatud, millest saab reprinte tellida, leiab Amazoni e-kauplustest:

Kas raamatukogud saavad teenuse pakkumisest tulu?

Saadav tulu katab vaid digiteerimiskulud. Teenuse hind ei sisalda pikaajalisi investeeringuid nagu skännerid, arvutid, serverid ja tarkvara litsentsitasu.

Raamatukogude KKK

Miks peaks raamatukogu liituma EOD teenusega?

  • Nii saate pakkuda lugejatele tänapäevast teenust. Kõik teie kogus olevad trükitud raamatud, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, saab teha kättesaadavaks EOD e-raamatuna.
  • Digiteeritud originaalfailid kuuluvad raamatukogule. Loodud e-raamatud saab liita digitaalarhiivi ning täiendada oma e-kogu.
  • Teenuse rakendamist hõlbustavad spetsiaalselt EOD võrgustiku tarvis loodud tellimuste haldussüsteem ODM (Order Data Management) ja töövoogude kirjeldus.
  • EOD võrgustik on koostanud juhendid ja standardid tööprotsessi sujuvaks korraldamiseks.
  • EOD võrgustik varustab teid flaierite, voldikute, plakatite jt. infomaterjalidega, mida saate soovikohaselt kasutada.

Mida on vaja võrgustikuga liitumiseks?

EOD teenusega liitunud raamatukogu vajab kvaliteetset skännerit ja internetiühendust. EOD võrgustikus saate juurdepääsu veebipõhisele haldussüsteemi tarkvarale, mis võimaldab tellimuse haldamist, automatiseeritud suhtlust kliendiga, e-raamatu tegemist, kättetoimetamist ja elektroonilist raamatupidamist.

Milliseid teenuseid pakub võrgustik selles osalevatele raamatukogudele?

Keskse teenusepakkujana tagab EOD võrgustik tellimuste haldussüsteemi toimimise, mis võimaldab tellimuse haldamist, automatiseeritud suhtlust kliendiga, e-raamatu tegemist, kättetoimetamist ja elektroonilist raamatupidamist. Digiteeritud trükiste originaalfailid kuuluvad teie raamatukogule.

Kas võrgustikus osalemine on tasuline?

Osalusmaks on 1000 eurot (15 646 krooni) aastas, see katab keskuse ülalpidamiskulud (IT personal, serveri ülalpidamine, tarkvara litsentsid).

Kas tuleb arvestada autoriõigusega?

Digiteerime eeskätt 16.-20. saj. trükitud ehk autoriõiguse alt vabasid teoseid. Mõned raamatukogud pakuvad võimalust digiteerida eritingimustel ka enne ja pärast nimetatud perioodi ilmunud raamatuid teatud sihtgruppidele ja nägemispuudega inimeste tarbeks. Iga raamatukogu otsustab, tuginedes oma põhimõtetele ja riigi seadustele, milliseid raamatuid teha kättesaadavaks.