books to ebooks

the future of reading is digital

Readers FAQ

Co znamená zkratka EOD?

EOD je zkratka eBooks on Demand (e-kniha na objednávku): v digitální podobě je tak možné objednat jakoukoliv knihu vydanou v letech 1500 až 1900.

Co je EOD e-kniha?

EOD e-kniha je zdigitalizovaná kniha dodaná v podobě PDF souboru. V pokročilé verzi tento soubor obsahuje naskenované obrázky stránek původní knihy a zároveň její automaticky rozpoznaný plný text (OCR). Je samozřejmé, že značky, poznámky a další značení na okrajích stránek přítomné ve skenované předloze se také objeví v digitální verzi. Více si můžete přečíst zde.

Kde si mohu EOD e-knihu objednat?

Služba EOD začala být nabízena od února roku 2007. V současnosti nabízí službu EOD dvacet knihoven z deseti evropských zemí. Knihy si lze objednat přímo z knihovních katalogů členů EOD sítě. Seznam katalogů lze najít zde.

Jak si mohu EOD e-knihu objednat?

Pokud uvidíte toto tlačítko, pak si lze objednat e-knihu přímo z katalogu knihovny. Pouze vyhledejte a zvolte knihu, o kterou máte zájem. Po zadání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením a na stránce s vaší objednávkou můžete dále sledovat postup zpracování požadavku.

Které knihy si lze jako EOD e-knihy objednat?

Všechny knihy vydané mezi lety 1500 a 1900. Některé knihovny mohou nabízet digitalizaci knih nad tento rozsah, zejména pro některé speciální skupiny uživatelů jako jsou například badatelé, nebo zrakově postižení uživatelé. Podrobnosti získáte v katalozích jednotlivých knihoven .

Jak mohu za EOD e-knihu zaplatit?

Jakmile bude kniha zdigitalizovaná a připravená ke stažení, máte několik možností, jak za ni zaplatit (např. kreditní kartou, pomocí faktury nebo v hotovosti). Nejpohodlnější je zaplatit kartou s využitím zabezpečeného kanálu. Po obdržení platby Vám bude umožněno stažení e-knihy.

Kolik za EOD e-knihy zaplatím?

Každý partner EOD sítě si stanovuje ceny za služby EOD sám. Jednotlivé ceníky a ceny lze zjistit zde

Musím zohlednit nějaká zvláštní omezení při použití EOD e-knihy?

Ne, neexistují žádná zvláštní omezení pro takto zdigitalizované knihy. E-kniha vám patří, stejně jako by vám patřila tištěná kniha, DVD nebo hudební CD. Při objednávání knihy, prosím, zkonzultujte Obchodní podmínky dané knihovny, které mohou obsahovat speciální podmínky užití e-knihy.

Mohu získat jednotlivé stránky naskenované ve vysoké kvalitě?

V současnosti to možné není. Zaměřujeme se na celé knihy, které jsou skenovány v dobré kvalitě a dodány jako kompletní e-knihy, které se dají dobře číst na obrazovce a snadno tisknout pro vlastní potřebu. Objednávky jednotlivých stránek zadávejte přímo v dané knihovně - kontakty najdete zde.

Co je reprint?

EOD reprint je papírová podoba EOD e-knihy, kterou vám navíc doručíme k elektronické verzi. Jedná se o "skutečnou" knihu v podobě běžné tištěné papírové knihy se speciálně vytvořenou obálkou a vlastním ISBN.

Mohu si objednat pouze reprint bez e-knihy?

Pouze v případě, že si objednáte reprint z již jednou digitalizované knihy, např. z digitální knihovny člena EOD sítě. Pokud kniha ještě neprošla digitalizací, musíte si objednat i e-knihu.

Jak mohu zakoupit EOD reprint?

Jednoduše klikněte na objednávací tlačítko EOD v knihovním katalogu a pokračujte v objednávání. Nabízí-li knihovna tuto službu, budete moci objednat i papírovou verzi e-knihy pomocí příslušné volby

Kolik za EOD reprint zaplatím?

Celková cena za reprint objednaný prostřednictvím služby EOD obsahuje základní poplatek 6 EUR a 0,02 EUR za stranu.
Doručení je bezplatné do těchto zemí: Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Doručení do ostatních evropských zemí činí 8 EUR, pro zbylé země světa je 14 EUR.

Kde mohu nalézt již zdigitalizované EOD e-knihy a objednat k nim reprint?

Objednání reprintu z EOD e-knihy lze uskutečnit z následujících webových adres knihkupectví Amazon:

Vydělávají knihovny na EOD službě?

Poplatky spojené s poskytnutím e-knih pokrývají pouze samotnou digitalizaci a neslouží k nákupu technického vybavení, např. skenerů, serverů nebo licencí pro software.

Libraries FAQ

Proč by naše knihovna měla spolupracovat v rámci EOD sítě?

  • Získáte příležitost nabídnout svým uživatelům novou a výbornou službu a uspokojit tak jejich potřeby. Všechny knihy z vašeho fondu vydané mezi lety 1500 až 1900 budou k dispozici jako e-knihy na objednávku prostřednictvím služby EOD.
  • Digitalizované knihy patří vám a můžete je přidat do své digitální knihovny nebo repozitáře. Tak můžete mimo poskytování EOD služby postupně rozšiřovat i své digitální sbírky.
  • Rizika vyplývající z implementace služby jsou nízká: službu provozuje již 25 knihoven v 12 evropských zemích. Budete moci sdílet nová řešení a postupy, které se objeví v rámci fungování EOD sítě.
  • EOD síť slouží také jako poradní skupina pro efektivní a cenově dostupné metody digitalizace formou návodů, standardů a doporučení pro pracovní postupy.
  • EOD síť zároveň poskytuje propagační materiály: letáky, prospekty, plakáty, příručky a další materiály, které můžete použít pro vaše potřeby.

Jaké jsou požadavky k připojení se do EOD sítě?

V zásadě potřebujete pouze skener, internetové připojení a operátora k vyřizování požadavků. Vše ostatní – aplikace pro správu požadavků, komunikace s uživatelem, vytváření a doručení e-knih nebo elektronickou evidenci příjmů – poskytuje síť EOD.

Jaké služby nabízí EOD síť svým členům?

EOD síť je ústředním poskytovatelem služeb jako např. odbavování objednávek, styk se zákazníky, tvorba a doručování e-knih a účetní operace. Vámi digitalizovaná díla patří bez výhrady vám.

Je třeba za vstup do EOD sítě zaplatit nějaké vstupní poplatky?

Roční účastnický poplatek činí 1 000 EUR, který slouží k pokrytí výdajů centra: náklady na mzdy pro IT pracovníky, správu serveru a licence software.

Existují nějaká omezení týkající se autorských práv?

Síť EOD se primárně zabývá volnými díly, které již nespadají pod ustanovení autorského práva. Nicméně je možné, že některé partnerské instituce mohou nabízet digitalizaci knih nad tento rozsah, zejména pro některé speciální skupiny uživatelů jako jsou například badatelé, nebo zrakově postižení uživatelé. Podrobnosti získáte v katalozích jednotlivých knihoven. Knihovna si sama může zvolit, kterou knihu poskytne k digitalizaci. V zásadě se každá knihovna musí rozhodnout na základě místních nebo národních právních zvyklostí a omezení.