Skip to main content

Tiráž

Prohlášení

Prohlášení ve smyslu části 25 Rakouského mediálního zákona

Majitel

University of Innsbruck

Editor a zodpovědnost za obsah

EOD Consortium
Co-ordinator: Department of Digital Services
University and State Library of Tyrol
Innrain 52 - 6020 Innsbruck – Austria
phone: +43-(0)512-507-25400
e-mail: ulb-eod (at) uibk.ac.at

Webmaster

Department of Digital Services
University and State Library of Tyrol
Innrain 52 - 6020 Innsbruck – Austria
phone: +43-(0)512-507-25400
e-mail: ulb-eod (at) uibk.ac.at
DIČ University v Innsbrucku: ATU57495437
The university is exempt from sales tax according to Austrian Universitätsgesetz 2002.

 

Vynaložili jsme hodně úsilí na to, abychom zajistili že veškeré informace publikované na webu EOD jsou správné, nicméně, majitel tohoto média, Leopold-Franzens-Universitńt Innsbruck, nepřebírá žádnou zodpovědnost za to, jestli je obsah těchto stránek korektní, úplný nebo aktuální. Tyto stránky navštěvujete na vlastní riziko a majitel tohoto média, Leopold-Franzens-Universitńt Innsbruck nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu utrpěnou díky jejich návštěvě, díky informacím zde obsaženým nebo souborům staženým prostřednictvím odkazů na těchto stránkách.
Odkazy na externí weby byly pečlivě vybírány. Jelikož se však jejich obsah může bez oznámení změnit, majitel média, Leopold-Franzens-Universitńt Innsbruck nepřebírá odpovědnost za jejich obsah.