books to ebooks

the future of reading is digital
find books for digitisation


infobox news

Sieť služieb e-kniha na objednávku rozšírená do Švédska

E-kniha na objednávku je teraz k dispozícii v 26 knižniciach z dvanástich krajín. Najnovším členom siete je univerzitná knižnica Umeå University Library zo Švédska.

Sieť EOD skúmala inštitucionálne repozitáre

V termíne 29.9.2010 až 1.10.2010 sa v Ľubľane (Slovinsko), uskutočnil druhý technický meeting. Knižnice si vymenili skúsenosti s realizáciou EOD kníh, predmetmi diskusie boli najmä témy ohľadom doručovania vyhotovených elektronických kníh zákazníkom a problematika dlhodobej archivácie.

EOD bolo prezentované knihovníckemu svetu

Od 10. do 15. augusta 2010 sa viac ako 4000 knihovníkov zúčastnilo svetového knihovníckeho a informačného kongresu IFLA v Gothenburgu, Švédsko. Prezentačný plagát služby EOD upútal účastníkov kongresu.

Pages

Subscribe to Syndicate
Archív noviniek