books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitná knižnica v Grazi

Image University Library of Graz

Knižnica, založená v roku 1573 spolu s Jezuitským kolégiom, dnes Univerzitná knižnica slúži ako jedna z inštitúcií Univerzity Karl-Franzen v Grazi. 

Pozostáva z hlavnej knižnice, fakultnej knižnice (právne, sociálne a ekonomické vedy) a niekoľkých pobočiek, čo jej umožňuje poskytovať služby verejnosti. 

Jej hlavnými úlohami a cieľmi je akvizícia, prístup a podpora poskytovateľov informácií a informačných služieb pre študentov, učiteľov a výskumníkov univerzity, členov vzdelávacích ustanovizní a verejnosť, čím podporuje sociálne, kultúrne a ekonomické záujmy Grazu a Štajerska.

Fond knižnice: 2,6 miliónov kníh, 20.000 seriálov, 10.000 súčasných periodík (spolu 1 milión zväzkov).