books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitná knižnica v Grazi

Image University Library of Graz

Knižnica, založená v roku 1573 spolu s Jezuitským kolégiom, dnes Univerzitná knižnica slúži ako jedna z inštitúcií Univerzity Karl-Franzen v Grazi. 

Pozostáva z hlavnej knižnice, fakultnej knižnice (právne, sociálne a ekonomické vedy) a niekoľkých pobočiek, čo jej umožňuje poskytovať služby verejnosti. 

Jej hlavnými úlohami a cieľmi je akvizícia, prístup a podpora poskytovateľov informácií a informačných služieb pre študentov, učiteľov a výskumníkov univerzity, členov vzdelávacích ustanovizní a verejnosť, čím podporuje sociálne, kultúrne a ekonomické záujmy Grazu a Štajerska.

Fond knižnice: 2,6 miliónov kníh, 20.000 seriálov, 10.000 súčasných periodík (spolu 1 milión zväzkov). 

Katalógy s EOD tlačítkom

Obrazový online katalóg
Dokumenty získané od r. 1501 do 1982.
Knižničný katalóg UK v Grazi
Knižničný katalóg obsahuje všetky dokumenty vo fonde Univerzitnej knižnice od r. 1993. Staršie knihy sa postupne dopĺňajú, pri vyhľadávaní je možné použiť aj lokálny lístkový katalóg.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.

Repositories

Other Catalogues

Lokálny lístkový katalóg