books to ebooks

the future of reading is digital

Grazi Ülikooli Raamatukogu

Image University Library of Graz

Loodi 1573. aastal koos jesuiitide kolleegiumiga.

Raamatukogu põhiülesanded on koguda teavikuid, tagada neile juurdepääs ning vahendada ja pakkuda infoteenuseid, et kaitsta Grazi ja Steiermargi piirkonna ühiskondlikke, kultuurilisi ja majanduslikke huvisid. Ta teenindab Grazi Karl Franzi nimelise Ülikooli ja teiste õppeasutuste üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi ning avalikkust.

Kogud: 2,6 miljonit raamatut, 20 000 nimetust perioodikaväljaandeid, 10 000 nimetust jooksvalt ilmuvaid perioodikaväljaandeid (miljon eksemplari).