books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Gradcu

Image University Library of Graz

Knjižnica je bila skupaj z Jezuitskim kolegijem ustanovljena leta 1573 in je danes podporna ustanova Univerze Karla Franca v Gradcu.
Sestavljajo jo osrednja knjižnica, fakultetna knjižnica (za področja prava, ekonomije in družboslovnih ved) in več podružnic. Odprta je za javnost.
Njene glavne naloge in cilji so zbiranje in omogočanje dostopa do informacij in informacijskih storitev študentom, profesorjem in raziskovalcem, ki delujejo na univerzi, pa tudi članom drugih izobraževalnih ustanov ter širši javnosti. S tem skuša izpolnjevati družbene, kulturne in ekonomske interese mesta Gradec in Štajerske.
Knjižnični fond: 2.6 miljonov knjig, 20.000 naslovov periodike, 10.000 naslovov tekoče periodike (1 milijon volumnov). 

Katalogi z EOD gumb

Spletno dostopen katalog poskeniranih listkov
Gradivo, pridobljeno med leti 1501 in 1982
Katalog Knjižnice Univerze v Gradcu
V katalogu je popisano vse gradivo knjižnice od leta 1993 dalje. Postopno se vnašajo tudi starejše knjige. Če ste v dvomih, uporabite lokalni listkovni katalog.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.

Repositories

Other Catalogues

Lokalni listkovni katalog