books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Gradcu

Image University Library of Graz

Knjižnica je bila skupaj z Jezuitskim kolegijem ustanovljena leta 1573 in je danes podporna ustanova Univerze Karla Franca v Gradcu.
Sestavljajo jo osrednja knjižnica, fakultetna knjižnica (za področja prava, ekonomije in družboslovnih ved) in več podružnic. Odprta je za javnost.
Njene glavne naloge in cilji so zbiranje in omogočanje dostopa do informacij in informacijskih storitev študentom, profesorjem in raziskovalcem, ki delujejo na univerzi, pa tudi članom drugih izobraževalnih ustanov ter širši javnosti. S tem skuša izpolnjevati družbene, kulturne in ekonomske interese mesta Gradec in Štajerske.
Knjižnični fond: 2.6 miljonov knjig, 20.000 naslovov periodike, 10.000 naslovov tekoče periodike (1 milijon volumnov).