books to ebooks

the future of reading is digital

Pre knižnice: poskytovanie služby reprintu

V našom prieskume používateľov služby z roku 2007 sme zisťovali ako zákazníci použili knihy objednané prostredníctvom EOD. Viac ako 60% opýtaných jasne uviedli, že si vytlačili celú knihu, alebo aspoň jej časť.

Ak teda chcete uspokojiť potreby Vašich používateľov, pripojte sa do EOD siete A poskytujte okrem digitalizácie na objednávku aj službu Tlač na objednávku.

Univerzitná knižnica v Tirolsku, povedie proces softvérhového skvalitňovania obrazu, rovnako ako proces dodania a celkového vedenia procesu. Táto služba je riešená centrálnym spôsobom, takže partnerské knižnice nevykonávajú žiadnu ďalšiu prácu.

Preferujú sa nasledujúce formáty: knihy od 24 do 828 strán pri čiernobielej tlači a 24 až 500 strán pri farebnej tlači. Väčšie knihy môžu byť dodané v samostatných zväzkoch.

Služba Tlač na objednávku z kníh, ktoré už boli digitalizované a nachádzajú sa v repozitároch, sa bude poskytovat v blízkej budúcnosti.


Pre ďalšie informácie kontaktujte koordinátora siete

Pozri často kladené otázky (FAQ) pre knižnice