books to ebooks

the future of reading is digital

Knihovnám: poskytněte reprinty jako službu

V šetření, které jsme uskutečnili v roce 2007, jsme se našich zákazníků ptali, jak naloží s elektronickou knihou získanou z EOD. Více než 60% respondentů uvedlo, že si celou knihu nebo alespoň její část vytisknou.

Pokud tedy chcete uspokojit potřeby svých zákazníků, připojte se k síti EOD a nabídněte kromě digitalizace na objednávku i službu tisk na objednávku.

Univerzitní a regionální knihovna Tyrolska, koordinátor EOD sítě, má na starosti proces obohacení skenovaných obrazů, stejně tak doručení reprintu i celkovou správu požadavku. Tato služba je poskytována jako centrální, takže pro jednotlivé knihovny nepředstavuje žádnou práci navíc.

V současnosti jsou podporovány následující parametry: pro černobílý tisk knihy s počtem od 24 do 828 stran, pro barevný tisk od 24 do 500 stran. Knihy větších formátů může dojít k jistým omezením.

Dále plánujeme nabídnout tisk na objednávku již zdigitalizovaných knih, které jsou uloženy v repozitářích jednotlivých knihoven.


Chcete-li vědět více, kontaktujte koordinátorku EOD sítě

Viz také FAQ/Často kladené dotazy pro knihovny