books to ebooks

the future of reading is digital

Za knjižnice: zagotovite storitev ponatisa

V anketi, ki smo jo med uporabniki izvedli leta 2007, je več kot 60% vprašanih na vprašanje, kako uporabijo EOD e-knjige, odgovorilo, da si natisnejo celotno knjigo oziroma vsaj del knjige.

Da bi torej zadovoljili potrebe uporabnikov, se pridružite EOD mreži in ob digitalizaciji po naročilu zagotovite tudi storitev ponatisa po naročilu.

Za postopek optimizacije kvalitete digitalne kopije, dostavo in celotno upravljanje bo poskrbela Univerzitetna in regionalna knjižnica Tirolske, koordinatorica mreže EOD. Storitev je centralizirana, in za posamezno knjižnico ne predstavlja nobenega dodatnega dela.

Trenutno nudimo ponatis črno-belih knjig, ki obsegajo od 24 do 828 strani, in barvnih knjig, ki obsegajo od 24 do 500 strani. Obsežnejše knjige lahko natisnemo tudi v več ločenih zvezkih.

V bližnji prihodnosti bo omogočena tudi storitev ponatisa knjig, ki so bile že digitalizirane in so shranjene v digitalnih zbirkah ter repozitorijih posameznih knjižnic.


Za nadaljne informacije se obrnite ne koordinatorja mreže!

Pozri Pogosta vprašanja za knjižnice