books to ebooks

the future of reading is digital

Národná knižnica Portugalska

Korene Národnej knižnice Portugalska vedú až do roku 1768, kedy bola založená „Real Mesa Censória“ (Kráľovská cenzúra). V skutočnosti knižnica zastrešovala prvé zbierky Kráľovskej verejnej knižnice Dvora a Kráľovstva. Tento názov Národnej knižnici dala charta podpísaná 29. februára 1796. Pre verejnosť bola knižnica otvorená 13. mája 1797. 

V roku 1836 sa knižnica presťahovala do budovy konventu Sv. Františka, ktorá však neposkytovala vhodné podmienky pre tak vzácne zbierky. Vtedy sa knižnica zmenila na Národnú knižnicu v Lisabone („Biblioteca Nacional de Lisboa). V roku 1969 sa knižnica definitívne presťahovala do budovy, v ktorej sídli dnes, ktorá bola vybudovaná za účelom vhodného uloženia kníh, príjemného pobytu pre čitateľov a vyhovujúcich podmienok pre zamestnancov.

Od jej založenia je hlavnou úlohou Národnej knižnice Portugalska akvizícia, uchovávanie a výskumné aktivity a rozširovanie informácií týkajúcich sa národného písomného a tlačeného dedičstva. 

Prvé zmeny týkajúce sa povinného výtlačku boli nariadené zákonmi z rokov 1795 a 1805, ktoré nariaďovali kráľovským a iným kníhtlačiarom v kráľovstve poslať jednu kópiu každého vytlačeného diela do knižnice bez ohľadu na jeho veľkosť, rozsah, predmet alebo povahu. Dnes je povinný výtlačok ošetrený zákonom z 3. marca 74/82. Knižnica získala svoje materiály okrem povinného výtlačku aj darmi a nákupom, čo v súčasnosti robí jej fond najbohatším v krajine, na základe čoho sa knižnica podieľa na tvorbe úplného repozitára portugalskej bibliografie a kultúry. 
Ako všeobecná vedecká knižnica, Národná knižnica Portugalska slúži prevažne akademickej komunite a jednotlivým študentom. V národnej informačnej infraštruktúre je úloha Národnej knižnice jednou z najzákladnejších pre spoločnosť knižníc a ich odborníkov. Knižnica je zodpovedná za aplikáciu štandardov na poli dokumentácie a informácií, vystupuje a koordináror pre národný súborný katalóg a je neobyčajne aktívna v medziknižničnej spolupráci a štandardizácii a zavádzaním informačných technológií do knižničných služieb. Národná knižnica poskytuje široké spektrum odborných profesionálnych služieb, ako napr. zaškoľovanie a metodickú činnosť, bibliografické služby, technické publikácie a aplikácie založené na CDS/ISIS (UNESCO).

Katalógy s EOD tlačítkom

BNP catalogue
It is possible to search all the National Library collections or to select a specific collection. The items available for the EOD service are available in this catalogue.

Repositories

Biblioteca Nacional Digital
Národná digitálna knižnica poskytuje prístup k dedičstvu Portugalska. (knihy, rukopisy, známky, kartografický material a pod.) a pôvodne digitálnym dokumentom ako webstránky o portugalskej kultúre, diplomové a dizertačné práce.
PORBASE (Národná bibliografická databáza)
PORBASE je Národná bibliografická databáza, ktorá sprístupňuje bibliografické informácie o zbierkach 163 portugalských knižníc, nevynímajúc Národnú knižnicu. V database je možné vyhľadávať podľa autora, názvu alebo predmetu v takmer 1.3 milióne bibliografických záznamov, ktoré obsahujú knihy, rukopisy, známky, kartografický material a seriály.

Other Catalogues