Skip to main content

Portugali Rahvusraamatukogu

Portugali Rahvusraamatukogu juured ulatuvad 1768. aastal loodud Kuningliku Tsensuuriameti (Real Mesa Censória) raamatukoguni, mis 1796. aastal nimetati Õukonna ja Kuningriigi Avalikuks Raamatukoguks ja avati 1797. aastal kõigile.

1836. aastal sai nimeks Lissaboni Rahvusraamatukogu (Biblioteca Nacional de Lisboa).
Rahvusraamatukogu põhiülesanneteks on olnud algusest peale koguda ja säilitada portugali kirjalikku ja trükitud pärandit nind edendada selle levikut ja uurimist.

Esimesed sundeksemplaride saamist käsitlevad määrused kehtestati 1795. ja 1805. aastal, praegu kehtib 1982. aastal vastu võetud määrus. Lisaks sundeksemplaridele on dokumente ja trükiseid lisandunud kogude, annetuste ja ostude näol.

Avaliku teadusraamatukoguna teenindab rahvusraamatukogu peamiselt õppejõude ja teadlasi. Asutus vastutab dokumendi- ja infostandardite väljatöötamise eest, koordineerib üleriigilise koondkataloogi koostamist, osaleb raamatukogudevahelises koostöös ja tegevuse standardimises ning propageerib infotehnoloogia kasutamist raamatukogudes.