books to ebooks

the future of reading is digital

Portugál Nemzeti Könyvtár

A nemzeti könyvtár működésének kezdete 1768-ra tehető, amikor a Real Mesa Censóriát, a Királyi Cenzúrát létrehozták. Valójában ennek az intézménynek a könyvtára őrizte a Királyi és Udvari Közkönyvtár gyűjteményét, amely nevet 1796-ban keletezett oklevélben kapott a nemzeti könyvtár, amely végül 1797-ben nyitotta meg kapuit.
1836-ban a könyvtár a városi Szent Ferenc Kolostorba költözött, amelyben az értékes gyűjtemény megőrzésnek nem voltak meg a megfelelő feltételei. Ekkor kapta a Lisszaboni Nemzeti Könyvár elnevezést. A könyvtár 1969-ben költözött a jelenlegi épületébe, amelyet eredetileg is könyvtárnak építettek. 
Megalapítása óta a Nemzeti Könyvtár legfőbb küldetése a portugál írott és nyomtatott kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, terjesztése és felkutatása.

A kötelespéldányra vonatkozó első rendeletek 1795-ben és 1805-ben születtek, amely biztosította, hogy a királyság területén működő nyomdák, beleértve a Királyi Nyomdát is, méretre, mennyiségre, témára és egyéb tulajdonságra tekintet nélkül, kötelesek egy példányt a könyvtárnak küldeni. Jelenleg a 74/82-es számú rendelet szabályozza a kötelespéldányokat. Ezen felül a beolvasztásokkal, ajándékokkal és beszerzésekkel, a könyvtár olyan dokumentumokat gyűjtött, amelyek kétség kívül az ország leggazdagabb gyűjteménnyel rendelkező könyvtárává tették, így az egyik legteljesebb gyűjteménnyel rendelkezik a portugál bibliográfia és kultúra területén.
Tudományos könyvtárként a Nemzeti Könyvtár elsősorban a kutatókat és diákokat szolgálja. A könyvtár szerepe a nemzeti információs infrastruktúra kialakításában alapvető a könyvtáros társadalom és szakemberek számára. A könyvtár a felelős testület a dokumentációs és információs szabványok kialakításában, koordinációs szerepet játszik az országos közös katalógus létrehozásában, különösen aktív a könyvtárak közötti együttműködésében és szabványosításában, valamint a könyvtári információs rendszerek használatának népszerűsítésében. A Nemzeti Könyvtár széles körű szakmai tevékenységet folytat, mint például a képzés és konzultáció, bibliográfiai szolgáltatás, technológiai kiadványok és a CDS/ISIS (UNESCO) rendszerre épülő könyvtári alkalmazássások.

Katalógusok és EOD gomb

BNP catalogue
It is possible to search all the National Library collections or to select a specific collection. The items available for the EOD service are available in this catalogue.

Repositories

Nemzeti Digitális Könyvtár
A Nemzeti Digitális Könyvtár hozzáférést biztosít a portugál kulturális örökségről szóló információkhoz (könyvek, kéziratok, bélyegek, térképek), továbbá a digitálisan született dokumentumokhoz, mint például a portugál kulturális honlapokhoz, szakdolgozatok és disszertációkhoz.
PORBASE (Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis)
A PORBASE Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis, amely 163 portugál könyvtár gyűjteményének bibliográfiai információihoz biztosít hozzáférését. 1,3 millió bibliográfiai rekord között lehet keresni, könyveket, kéziratokat, bélyegeket, kottákat, térképészeti dokumentumokat és időszaki kiadványokat.

Other Catalogues