books to ebooks

the future of reading is digital

Národná knižnica Estónska

Národná knižnica Estónska bola založená v roku 1918 ako Estónska štátna knižnica, ktorej úlohou bolo poskytovať informácie pre zákonodarné orgány a vládu Estónskej republiky.

K dnešným úlohám knižnice patrí akvizícia, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých publikácií vydaných v Estónsku, v estónskom jazyku, o Estónsku bez ohľadu na miesto vydania.

Knižnica vlastní približne 3.2 milióna zväzkov. Okrem kníh sem patria audio-dokumenty, dnešné periodiká, filmy a videá, grafické materiály, rukopisy, mapy, mikro-dokumenty a podobne. Fond knižnice pozostáva z archívneho fondu (550.000 estónskych titulov publikovaných v rozmedzí rokov 1861 dodnes), fondu vzácnych kníh (27.000 estónskych kníh publikovaných pred rokom 1861 a zahraničných kníh publikovaných pred rokom 1831 a hlavného fondu (2.4 milióna; estónske publikácie a zahraničné publikácie z oblasti humanitných a sociálnych vied).

 

Katalógy s EOD tlačítkom

ESTER Tallinn
The online catalogue ESTER is a shared catalogue in Estonia that contains information about books, serials, maps, sheet music, etc. The catalogue is enriched with various self-service possibilities and links to full texts, if available. The National Library’s collections, including e-books are described in ESTER Tallinn.

Repositories

DIGAR

Other Catalogues