books to ebooks

the future of reading is digital

Nacionalna knjižnica Estonije

Nacionalna knjižnica Estonije je bila ustanovljena z namenom nudenja zakonodajnih informacij vladi Republike Estonije leta 1918 z imenom Estonska državna knjižnica.
Danes je njeno poslanstvo zbirati, ohranjati in omogočati dostop do publikacij, ki izhajajo v Estoniji, so napisane v estonskem jeziku ali govorijo o Estoniji, ne glede na kraj izida.
Zbirka vsebuje okoli 3,2 milijona volumnov gradiva. Poleg knjig fond zajema tudi zvočne posnetke, tekočo periodiko, film in video, slikovno gradivo, rokopise, zemljevide, mikrooblike, itd. Zbirka se deli na arhivsko zbirko (550.000; estonski naslovi, ki so izšli od leta 1861 do danes), zbirko redkih knjig (27.000; estonske knjige, ki so izšle pred letom 1861 in tuje knjige do leta 1831) in glavno zbirko (2,4 milijona; estonske in tuje publikacije in s področja humanistike in družboslovja).

 

Katalogi z EOD gumb

ESTER Tallinn
The online catalogue ESTER is a shared catalogue in Estonia that contains information about books, serials, maps, sheet music, etc. The catalogue is enriched with various self-service possibilities and links to full texts, if available. The National Library’s collections, including e-books are described in ESTER Tallinn.

Repositories

DIGAR

Other Catalogues