Skip to main content

Eesti Rahvusraamatukogu

Logo National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu loodi 1918. aastal Eesti Riigiraamatukoguna, mis pakkus õigusloomeks vajalikku informatsiooni Vabariigi Valitsusele.

Praegu on ülesandeks koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks Eestis ilmunud, eestikeelseid või Eestit puudutavad teavikud sõltumata nende ilmumiskohast.

Tema kogudes on umbes 3,2 miljonit teavikut: raamatud, perioodika, jadaväljaanded, käsikirjad, graafika, kaardid, helisalvestised, filmid ja videod, mikrovormid jmt. Tal on arhiivkogu (550 000 eesti väljaannet, mis avaldatud alates 1861. aastast), haruldaste raamatute kogu (27 000 nimetust, mis hõlmab enne 1861. aastat avaldatud eesti raamatuid ja enne 1831. aastat avaldatud välisraamatuid) ning põhikogu (2,4 miljonit nimetust, mis hõlmab humanitaar- ja sotsiaalteaduste) valdkondi.

 

Catalogues with EOD button