books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Univerzity v Innsbrucku

Image University and Regional Library of Tyrol

Knižnica Univerzity v Innsbrucku je najväčšou knižnicou Západného Rakúska a slúži pre viac než 40.000 registrovaných čitateľov.

Osobitná pozornosť sa vždy venovala najnovším technologickým službám, preto knižnica stála na čele implementácie elektronického knižničného systému v Rakúsku a umožnila vznik svojho Oddelenia digitalizácie a digitálnej ochrany v roku 2002.

V súčasnosti knižnica zamestnáva viac než 130 ľudí a podieľa sa na mnohých národných a medzinárodných konzorciach a projektoch.