books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Univerzity v Innsbrucku

Image University and Regional Library of Tyrol

Knižnica Univerzity v Innsbrucku je najväčšou knižnicou Západného Rakúska a slúži pre viac než 40.000 registrovaných čitateľov.

Osobitná pozornosť sa vždy venovala najnovším technologickým službám, preto knižnica stála na čele implementácie elektronického knižničného systému v Rakúsku a umožnila vznik svojho Oddelenia digitalizácie a digitálnej ochrany v roku 2002.

V súčasnosti knižnica zamestnáva viac než 130 ľudí a podieľa sa na mnohých národných a medzinárodných konzorciach a projektoch.

Katalógy s EOD tlačítkom

BIBSEARCH Knižnice Univerzity v Innsbrucku
Tento katalóg obsahuje všetky zväzky od r. 1989 dodnes a približne 400.000 zväzkov z rokov 1500 - 1988. Všetky zväzky dostupné pre službu EOD sú označené logom služby EOD a je možné si ich objednať priamo z katalógu.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.
Digitalizovaný lístkový katalóg
Katalóg obsahuje všetky knihy a periodiká od 1500 do 1988. Katalóg umožňuje abecedné a OCR vyhľadávanie v približne 1,2 millióna lístkoch. Priamo z katalógu je možné objednať všekty knihy.

Repositories

University of Innsbruck - Digital Library

Other Catalogues