books to ebooks

the future of reading is digital

Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu

Image University and Regional Library of Tyrol

Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu on suurim Austria lääneosas ja teenindab rohkem kui 40 000 registreeritud kasutajat.
Raamatukogu pöörab suurt tähelepanu uusima tehnoloogia rakendamisele teeninduses, juhatab Austria e-raamatukogusüsteemi arendamist ja moodustas 2002. aastal digiteerimise ja digitaalse säilitamise osakonna.
Raamatukogu osaleb mitmes üleriigilises ja rahvusvahelises konsortsiumis ja projektis.