books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Innsbrucku

Image University and Regional Library of Tyrol

Knjižnica Univerze v Innsbrucku je največja knjižnica v zahodni Avstrija in služi več kot 40.000 registriranim uporabnikom.
Knjižnica je vedno namenjala posebno pozornost sodobnim tehnološkim storitvam. Zato je bila med prvimi v Avstriji, ki so osnovale elektronsko knjižnico. Leta 2002 je ustanovila Oddelek za digitalizacijo in digitalno prezervacijo.
Danes ima knjižnica več kot 130 zaposlenih in sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih konzorcijih in projektih