books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Innsbrucku

Image University and Regional Library of Tyrol

Knjižnica Univerze v Innsbrucku je največja knjižnica v zahodni Avstrija in služi več kot 40.000 registriranim uporabnikom.
Knjižnica je vedno namenjala posebno pozornost sodobnim tehnološkim storitvam. Zato je bila med prvimi v Avstriji, ki so osnovale elektronsko knjižnico. Leta 2002 je ustanovila Oddelek za digitalizacijo in digitalno prezervacijo.
Danes ima knjižnica več kot 130 zaposlenih in sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih konzorcijih in projektih

Katalogi z EOD gumb

BIBSEARCH Knjižnice Univerze v Innsbrucku
Ta katalog zajema zapise o gradivu, ki je izšlo po letu 1989, in okoli 400.000 zapisov o gradivu iz obdobja od leta 1500 do 1988. Vse gradivo, ki ga je možno digitalizirati preko storitve EOD, je opremljeno z gumbom EOD. Digitalizacijo je možno naročiti neposredno preko kataloga.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.
Digitalni listkovni katalog
Katalog zajema zapise o vseh knjigah in časopisih, ki so izšli v obdobju od 1500 do 1988. Po približno 1,2 milijona listkih je možno abecedno iskanje in iskanje po celotnem besedilu. Vse knjige je možno naročiti neposredno preko kataloga.

Repositories

University of Innsbruck - Digital Library

Other Catalogues