books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Humboldtovej univerzity v Berlíne

Image Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Knižnica bola založená v roku 1831 a je najstaršou knižnicou v Berlíne. Krátko po jej založení dostala knižnica právo povinného výtlačku, ktorý sa vzťahoval na diela vydané v Brandenburgu a v Berlíne, ktorého platnosť vypršala v roku 1972.

Behom druhej svetovej vojny neboli zbierky knižnice vážnejšie poškodené. Preto sa zbierka historických dokumentov orientuje na knihy z rozmedzí rokov 1850 až 1945. Aby sa zabezpečilo rozrastanie zbierky, knižnica získala ďalšie zbierky učencov, napr. 6000 zväzkovú zbierku s pôvodnej súkromnej knižnice Jacoba a Wilhelma Grimmovcov, časť filologickej knižnice Wilhelma von Humboldt (250 zväzkov) a zbierku Theodora Schmalza.

Ďalšie poklady hlavnej knižnice pochádzajú z pôvodnej knižnice princa Oskara von Preuβen a nezanedbateľnej zbierky poznámok z prednášok (asi 50.000 titulov)

Aj pobočky knižnice disponujú dôležitými zbierkami ako napr. pôvodná knižnica Spoločnosti priateľov prírodného výskumu v Berlíne (Gesellschaft der Naturforschenden Freunde zu Berlin), založená 1773 (majúca 1000 kníh) a pôvodná súkromná knižnica Augusta Wilhelma von Hofmann (okolo 8000 kníh). August Wilhelm von Hofmann založil prvý chemický inštitút v Berlíne. Pobočky knižnice zamerané na humanitné vedy uchovávajú dôležité zbierky materiálov viažúce sa k oddeleniu dejín umenia.

Profile

The network of the Humboldt University Library consists of the following constitu-ents to be found at different locations:
* Central library at the Jacob and Wilhelm Grimm Center (with 12 integrated branch libraries)
* Natural sciences branch library at the Erwin Schrödinger Center
* Campus Nord branch library
* 8 further branch libraries

There are a total of approximately 6 million volumes in the holdings of the Library.

Specialist fields and special collections:
* Folklore and Ethnology
* Higher Education
* Historical specialist collections , e.g. the Grimm brothers' private library, a collection of portraits, the "Tunnel über der Spree" Archives, a collection of theses

 

Katalógy s EOD tlačítkom

Primus (Online katalóg HU v Berlíne)
The PRIMUS gateway is a tool to research print and electronic items that are in stock at the Library of the Humboldt-University. More than 500.000 titles can be ordered as an e-book directly from the catalogue via the EOD-button.

Repositories

digi-hub
The library has been digitizing selected historical items of the Humboldt University. The selected items have an especially great value for research purposes or its preservation might be endangered. The digital documents can be accessed for free via the digitization portal.
edoc-Server
Digital items, university theses and series of the Humboldt-University can be used via the edoc-server in open access.