books to ebooks

the future of reading is digital

Knižnica Humboldtovej univerzity v Berlíne

Image Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Knižnica bola založená v roku 1831 a je najstaršou knižnicou v Berlíne. Krátko po jej založení dostala knižnica právo povinného výtlačku, ktorý sa vzťahoval na diela vydané v Brandenburgu a v Berlíne, ktorého platnosť vypršala v roku 1972.

Behom druhej svetovej vojny neboli zbierky knižnice vážnejšie poškodené. Preto sa zbierka historických dokumentov orientuje na knihy z rozmedzí rokov 1850 až 1945. Aby sa zabezpečilo rozrastanie zbierky, knižnica získala ďalšie zbierky učencov, napr. 6000 zväzkovú zbierku s pôvodnej súkromnej knižnice Jacoba a Wilhelma Grimmovcov, časť filologickej knižnice Wilhelma von Humboldt (250 zväzkov) a zbierku Theodora Schmalza.

Ďalšie poklady hlavnej knižnice pochádzajú z pôvodnej knižnice princa Oskara von Preuβen a nezanedbateľnej zbierky poznámok z prednášok (asi 50.000 titulov)

Aj pobočky knižnice disponujú dôležitými zbierkami ako napr. pôvodná knižnica Spoločnosti priateľov prírodného výskumu v Berlíne (Gesellschaft der Naturforschenden Freunde zu Berlin), založená 1773 (majúca 1000 kníh) a pôvodná súkromná knižnica Augusta Wilhelma von Hofmann (okolo 8000 kníh). August Wilhelm von Hofmann založil prvý chemický inštitút v Berlíne. Pobočky knižnice zamerané na humanitné vedy uchovávajú dôležité zbierky materiálov viažúce sa k oddeleniu dejín umenia.

Profile

The network of the Humboldt University Library consists of the following constitu-ents to be found at different locations:
* Central library at the Jacob and Wilhelm Grimm Center (with 12 integrated branch libraries)
* Natural sciences branch library at the Erwin Schrödinger Center
* Campus Nord branch library
* 8 further branch libraries

There are a total of approximately 6 million volumes in the holdings of the Library.

Specialist fields and special collections:
* Folklore and Ethnology
* Higher Education
* Historical specialist collections , e.g. the Grimm brothers' private library, a collection of portraits, the "Tunnel über der Spree" Archives, a collection of theses