books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Humboldtove univerze v Berlinu

Image Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

Knjižnica je bila ustanovljena leta 1831 in je najstarejša v Berlinu. Že zgodaj je pridobila pravico do obveznega izvoda s strani založnikov v Brandenburgu in Berlinu, ki pa je potekla leta 1972.
Med obema svetovnima vojnama fond ni utrpel večje škode. Zato se historična zbirka osredotoča predvsem na knjige, izdane med leti 1850 in 1945. Da bi povečali zbirko starih knjig, je knjižnica nabavila nekaj zasebnih zbirk učenjakov: na primer, 6.000 knjig iz bivše zasebne knjižnice Jacoba in Wilhelma Grimma, del psihološke knjižnice Wilhelma von Humboldta (250 volumnov) in zbirko Theodora Schmalza.
Ostale zaklade osrednje knjižnice predstavljata del knjižnice nekdanjega princa Oskarja von Preußena in bogata zbirka zapiskov s predavanj (okoli 50.000 naslovov).
Ostale enote knjižnice prav tako hranijo pomembne zbirke, kot je na primer nekdanja knjižnica Društva prijateljev naravoslovja iz Berlina ('Gesellschaft der Naturforschenden Freunde zu Berlin'), ki je bilo ustanovljeno leta 1773 (skoraj 1.000 knjig) in nekdanja zasebna knjižnica Augusta Wilhelma von Hofmanna (okoli 8.000 knjig), ki je ustanovil prvi kemijski inštitut v Berlinu. Knjižnične enote, ki se osredotočajo na področje humanistike, hranijo pomembne zbirke gradiva, ki ga je zbral oddelek za umetnosto zgodovino.

Profile

The network of the Humboldt University Library consists of the following constitu-ents to be found at different locations:
* Central library at the Jacob and Wilhelm Grimm Center (with 12 integrated branch libraries)
* Natural sciences branch library at the Erwin Schrödinger Center
* Campus Nord branch library
* 8 further branch libraries

There are a total of approximately 6 million volumes in the holdings of the Library.

Specialist fields and special collections:
* Folklore and Ethnology
* Higher Education
* Historical specialist collections , e.g. the Grimm brothers' private library, a collection of portraits, the "Tunnel über der Spree" Archives, a collection of theses

 

Katalogi z EOD gumb

Primus (Spletni katalog knjižnice Humboldtove univerze v Berlinu)
The PRIMUS gateway is a tool to research print and electronic items that are in stock at the Library of the Humboldt-University. More than 500.000 titles can be ordered as an e-book directly from the catalogue via the EOD-button.

Repositories

Spletni katalog knjižnice Humboldtove univerze v Berlinu
The library has been digitizing selected historical items of the Humboldt University. The selected items have an especially great value for research purposes or its preservation might be endangered. The digital documents can be accessed for free via the digitization portal.
edoc-Server
Digital items, university theses and series of the Humboldt-University can be used via the edoc-server in open access.

Other Catalogues