books to ebooks

the future of reading is digital

Humboldti Ülikooli Raamatukogu

Image Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

1831. aastal loodud Humboldti Ülikooli Raamatukogu on Berliini vanim raamatukogu. Algusaastatest saadik anti talle õigus saada Brandenburgis ja Berliinis kirjastatud raamatute sundeksemplari, kuid tühistati 1972. aastal.

Raamatukogu varad ei saanud Teises maailmasõjas oluliselt kannatada. Seega säilis vanaraamatute kogu (raamatud, mis on trükitud ajavahemikus 1850–1945), mida on täiendatud õpetlaste raamatukogudega: Jacob ja Wilhelm Grimmi eraraamatukogu, osa Wilhelm von Humboldti filoloogiaraamatukogust (250 trükist), Theodor Schmalzi kogu, vürst Oskar von Preußeni raamatukogu ja rikkalik loengumaterjalide kogu (umbes 50 000 nimetust).

Harukogude olulised kollektsioonid on näiteks 1773. aastal asutatud Berliini Loodussõprade Seltsi (Gesellschaft der Naturforschenden Freunde zu Berlin) peaaegu 1000 teosest koosnev raamatukogu ja Berliini esimese keemiainstituudi rajanud August Wilhelm von Hofmanni umbes 8000 raamatut sisaldav eraraamatukogu. Humanitaarharukogus on tähtsaid, kunstiajaloo osakonna kogude põhjal komplekteeritud teavikuid.

Profile

The network of the Humboldt University Library consists of the following constitu-ents to be found at different locations:
* Central library at the Jacob and Wilhelm Grimm Center (with 12 integrated branch libraries)
* Natural sciences branch library at the Erwin Schrödinger Center
* Campus Nord branch library
* 8 further branch libraries

There are a total of approximately 6 million volumes in the holdings of the Library.

Specialist fields and special collections:
* Folklore and Ethnology
* Higher Education
* Historical specialist collections , e.g. the Grimm brothers' private library, a collection of portraits, the "Tunnel über der Spree" Archives, a collection of theses