books to ebooks

the future of reading is digital

Európske knižnice diskutujú o elektronických zbierkach v Bratislave

Od 5. do 7. mája 2010, sa približne 50 odborníkov z európskych knižníc na digitalizáciu a e-zbierky stretne v Univerzitnej knižnici v Bratislave a prediskutuje problematiku používateľskej prívetivosti, elektronických služieb a dostupnosti zbierok na internete.

Pracovné stretnutia sa týkajú troch projektov, ktoré sú financované Európskou komisiou.

Sieť eBooks on Demand (EOD) sa skladá z 25 knižníc z 12 európskych krajín, ktoré umožňujú na požiadanie zdigitalizovanie kníh publikovaných v rokoch 1500-1900. Projekt sa zameriava na podporu medzikultúrneho dialógu medzi čitateľmi a používateľmi historických kníh tým, že knihy sú ľahko prístupné.

EuropeanaTravel má 19 partnerov, ktorí sa usilujú o digitalizáciu obsahu o cestovaní a cestovnom ruchu. Zároveň svoje výsledky plánujú sprístupniť cez portál Europeany. Europeana ponúka integrovaný prístup k digitálnym skvostom z múzeí, archívov, audio-vizuálnych archívov a knižníc v Európe.

IMPACT združuje 26 partnerov z národných a regionálnych knižníc, výskumných ústavov a komerčných dodávateľov z 13 krajín. Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k historickým textom a prekonanie prekážok, ktoré stoja v ceste masovej digitalizácie európskeho kultúrneho dedičstva.

Univerzitná knižnica v Bratislave je členom konzorcia EOD od roku 2008. Univerzitná knižnica týmto krokom sprístupnila svoj historický fond a zároveň poskytuje špeciálne služby pre zrakovo znevýhodnených používateľov postihnutých.

Ďalšie informácie:
Alojz Androvič, Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie, tel. +421 2 59 804 221, androvic(zavináč)ulib.sk

Pre ďalšie informácie:
eBooks on Demand (EOD) http://books2ebooks.eu/
EuropeanaTravel http://europeanatravel.eu/
IMPACT http://www.impact-project.eu/


Õnne Mets,
vedúca aktivít EOD,
Národná knižnica v Estónsku,
+372 5680 7260