books to ebooks

the future of reading is digital

Euroopa raamatukogude spetsialistid arutlesid Bratislavas e-kogude üle

5.-7. mail 2010 kohtusid 50 Euroopa raamatukogude digiteerimise ja e-kogude spetsialisti Bratislava Ülikooli raamatukogus, et arutada e-kogude kasutajasõbralikkust ja kättesaadavust.

Keskenduti kolmele projektile (EOD, IMPACT ja EuropeanaTravel), mida kaasrahastab Euroopa Komisjon.

EOD (eBooks on Demand) võrgustikku kuulub 25 raamatukogu 12 riigist, kes pakuvad autoriõiguse alt vabade raamatute digiteerimisteenust lugejate tellimuse alusel. Projekti raames soovitakse e-raamatud teha lugejatele paremini kättesaadavaks ning toetada kultuuridevahelist dialoogi.

EuropeanaTravel projektil on 19 partnerit, kes digiteerivad reisimise ja turismiga seotud materjale ning teevad need Europeana portaali kaudu kättesaadavaks.

IMPACT projektis osaleb 26 raamatukogu, teadusasutust ja ettevõtet 13 riigist, et parendada juurdepääsu ajaloolistele tekstidele ja aidata kaasa Euroopa kultuuripärandi massdigiteerimisele.

Bratislava Ülikooli raamatukogu, kus kohtumine toimus, kuulub EOD võrgustikku 2008. aastast.

Lisainfo:
Alojz Androvič, Bratislava Ülikooli raamatukogu, tel. 02 / 59 804 221, androvic@ulib.sk

Täiendav info:
eBooks on Demand (EOD) http://books2ebooks.eu/
EuropeanaTravel http://europeanatravel.eu/
IMPACT http://www.impact-project.eu/