books to ebooks

the future of reading is digital

Evropské knihovny diskutovaly o e-sbírkách v Bratislavě

V době od 5. do 7. května 2010 se asi 50 odborníků na digitalizaci a e-sbírky evropských knihoven setkalo v Univerzitní knihovně v Bratislavě, aby diskutovali přátelskost společných služeb k uživatelům a dostupnosti svých sbírek na internetu.

Jednání se týkalo tři projektů, které jsou kofinancovány Evropskou komisí.

Síť služby eBooks on Demand (EOD) se skládá z 25 knihoven z 12 evropských zemí, které umožňují digitalizaci knih ze svých sbírek publikovaných v letech 1500-1900 na požádání uživatelů. Projekt se zaměřuje na podporu mezikulturního dialogu mezi čtenáři a uživateli historických knih tím, že jsou knihy snadno přístupné.

EuropeanaTravel má 19 partnerů, kteří usilují o digitalizaci materiálů s tématy cestování a cestovní ruch a jejich zpřístupnění přes portál Europeana. Europeana nabízí integrovaný přístup k digitální pokladům muzeí, archivů, audio-vizuálních archivů a knihoven v Evropě.

IMPACT sdružuje 26 národních a regionálních knihoven, výzkumných ústavů a komerčních dodavatelů z 13 zemí. Má za cíl výrazně zlepšit přístup k historickým textům a odstranit, které stojí v cestě masové digitalizaci evropského kulturního dědictví.

Univerzitní knihovna v Bratislavě je členem konsorcia EOD od roku 2008. E-knihy zpřístupňuje nejen široké veřejnosti, ale i zrakově postiženým.

Pro další informace:
eBooks on Demand (EOD) http://books2ebooks.eu/
EuropeanaTravel http://europeanatravel.eu/
IMPACT http://www.impact-project.eu/

Kontakty:
Alojz Androvič, ředitel úseku elektronizace a integrace Univerzitní knihovny v Bratislavě, tel. 02 / 59 804 221, androvic@ulib.sk
Õnne Mets, vedoucí propagačních a vzdělávacích aktivit projektu EOD, Národní knihovna Estonska, +372 5680 7260