Skip to main content

Kas e-raamatu kasutamisel on piiranguid?

Erilisi kasutuspiiranguid ei ole. E-raamat kuulub tellijale nagu iga ostetud trükis, DVD või muusika CD. Seda võib kasutada isiklikul otstarbel, kuid ei tohi intrenetti üles laadida või levitada ärilisel eesmärgil. E-raamatu tellimisel tutvu digiteerimisteenuse osutamise tingimustega, kust saab täpsemat teavet.