books to ebooks

the future of reading is digital
find books for digitisation


infobox news

Sieť EOD skúmala inštitucionálne repozitáre

V termíne 29.9.2010 až 1.10.2010 sa v Ľubľane (Slovinsko), uskutočnil druhý technický meeting. Knižnice si vymenili skúsenosti s realizáciou EOD kníh, predmetmi diskusie boli najmä témy ohľadom doručovania vyhotovených elektronických kníh zákazníkom a problematika dlhodobej archivácie.

EOD bolo prezentované knihovníckemu svetu

Od 10. do 15. augusta 2010 sa viac ako 4000 knihovníkov zúčastnilo svetového knihovníckeho a informačného kongresu IFLA v Gothenburgu, Švédsko. Prezentačný plagát služby EOD upútal účastníkov kongresu.

Európske knižnice diskutujú o elektronických zbierkach v Bratislave

Od 5. do 7. mája 2010, sa približne 50 odborníkov z európskych knižníc na digitalizáciu a e-zbierky stretne v Univerzitnej knižnici v Bratislave a prediskutuje problematiku používateľskej prívetivosti, elektronických služieb a dostupnosti zbierok na internete.

Pages

Subscribe to Syndicate
Archív noviniek