books to ebooks

the future of reading is digital

Repozitáre

E-kniha sa dodá ihneď ako sa zdigitalizuje, väčšina členských knižníc siete EoD ju integruje do svojej digitálnej knižnice. Tento zoznam poskytuje prehľad digitalizovaných kníh.