books to ebooks

the future of reading is digital

Repozitoriji

Ko je knjiga digitalizirana in poslana kot e-knjiga, večina članic EOD vključi digitalizirano verzijo v svojo digitalno knjižnico. Spodnji seznam nudi pregled digitalnih knjižnic, v katerih lahko najdete že digitalizirane knjige.