books to ebooks

the future of reading is digital

Repozitáře

Zdigitalizované a zákazníkům doručené elektronické knihy většina členů EOD zpřístupňuje v rámci svých digitálních knihoven. V tomto seznamu najdete digitální knihovny členských knihoven, kde jsou elektronické knihy k dispozici.