books to ebooks

the future of reading is digital

Sieť služieb e-kniha na objednávku rozšírená do Švédska

E-kniha na objednávku je teraz k dispozícii v 26 knižniciach z dvanástich krajín. Najnovším členom siete je univerzitná knižnica Umeå University Library zo Švédska.

Služba e-kniha na objednávku (EOD - eBooks on Demand) umožňuje čitateľom požiadať o digitalizáciu kníh publikovaných v rokoch 1500 až 1900, ktoré sa nachádzajú v katalógoch participujúcich knižníc. Sieť EOD je otvorená pre nových členov z Európy a aj mimo nej.

"Pre našu univerzitnú knižnicu je to vynikajúca služba a jej aplikácia je naozaj stabilná. Bude veľkým prínosom pre výskumníkov a pedagógov, ako aj pre ostatných používateľov a taktiež urobí naše zbierky viac prístupnými," povedal profesor Kjelll Jensson, prorektor Umeå University. "Dúfame, že naším zapojením sa inšpirujeme aj ďalšie knižnice zo severského regiónu," dodáva Mats Danielsson, riaditeľ výskumných archívov na Umeå University Library.

Silvia Gstrein, koordinátorka EOD projektu pokračuje: "Jednoduchosť služby EOD pre knižnice aj pre používateľov ju robí atraktívnou. Významné je aj to, že knižnice poskytujú voľný prístup k digitálnym kópiám kníh potom, ako boli zdigitalizované.

Rozvoj služby EOD je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kultúra. Projekt sa zameriava na podporu medzikultúrneho dialógu medzi čitateľmi a medzi používateľmi historických dokumentov tým, že knihy robí ľahko dostupnými.

Služba EOD bola pôvodne spustená v októbri 2006 trinástimi európskymi knižnicami z ôsmych krajín. Počas posledných troch rokov zapojené knižnice spolu dodali približne 4000 EOD e-kníh.

Ďalšie informácie:
Silvia Gstrein, oddelenie pre digitalizáciu a uchovávanie digitálnych záznamov, University of Innsbruck, knižnica, tel:.++43-(0)512-507-8451, fax: ++43-(0)512-507-949 0845 1,e-mail: silvia.gstrein @ uibk.ac.at;
books2ebooks.eu
Õnne Mets, vedúca aktivít pre disemináciu EOD (National Library of Estonia), +372 5680 7260