books to ebooks

the future of reading is digital

EOD síť se rozšířila do Švédska

Služba eBooks on Demand (EOD) je nyní poskytována v 26 knihovnách 12 zemí. Nejnovějším členem sítě se stala Knihovna univerzity ve švédském Umeå. EOD služba umožňuje čtenářům požádat o digitalizaci knih vydaných v rozmezí let 1500 až 1900 z online katalogů knihoven zapojených do sítě EOD. Síť je otevřená pro nové členy z Evropy i mimo ni. "Je to vynikající služba pro naši univerzitní knihovnu a aplikace spolehlivě funguje. Služba bude přínosem jak pro studenty, tak pro badatele a i ostatním uživatelům přinese zpřístupnění našich sbírek," říká profesor Kjell Jonsson, vicekancléř Univerzity v Umeå. "Doufáme, že naše účast v síti bude inspirovat další knihovny v severském regionu," dodává Mats Danielsson, vedoucí výzkumných archivů Knihovny Univerzity v Umeå.

Silvia Gstrein, koordinátorka projektu, pokračuje: "Jednoduchost EOD služby, jak pro knihovny, tak pro uživatele, službu zatraktivňuje. Je také významné, že knihovny posléze digitalizované knihy zpřístupňují také veřejnosti.“ Rozvoj EOD služby je kofinancována Programem Kultura Evropské komise. Projekt se zaměřuje na podporu interkulturního dialogu mezi čtenáři a uživateli historických knih tím, že ke knihám usnadňuje přístup. Služba EOD byla původně odstartována v 13 evropských knihovnách 8 zemí v říjnu 2006. Během posledních 3 let zapojené knihovny zpracovaly a zpřístupnily téměř 4 000 knih.

Další informace:

Silvia Gstrein, odbor pro digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů, Knihovna innsbrucké univerzity, tel. +43 (0)512 507 8451, fax +43 (0) 512 507 949 0845 1, silvia.gstrein@uibk.ac.at

Õnne Mets, vedoucí vzdělávacích aktivit projektu EOD, Národní knihovna Estonska, +372 5680 7260