books to ebooks

the future of reading is digital

EOD bolo prezentované knihovníckemu svetu

Od 10. do 15. augusta 2010 sa viac ako 4000 knihovníkov zúčastnilo svetového knihovníckeho a informačného kongresu IFLA v Gothenburgu, Švédsko. Prezentačný plagát služby EOD upútal účastníkov kongresu.

Záujem o službu EOD a sieť knižníc ktoré ju poskytujú bol veľmi veľký. Najčastejšie otázky boli technického charakteru, po nich nasledovali otázky týkajúce sa autorských práv, knižných fondov a podmienok vstupu do siete.

Veľa knižníc sa stalo súčasťou siete poskytujúcich službu EOD vo svojej krajine. Sieť EOD - už zahŕňa 26 knižníc z 12 krajín.

Viac informácií o kongrese nájdete na:

http://www.ifla.org/ifla76
Kontakt na autorku prezentačného plagátu :
EOD: Õnne Mets (Národná knižnica Estónska),
tel.: +372 630 7260,
Onne.Mets @ nlib.ee