books to ebooks

the future of reading is digital

EOD teenust tutvustati raamatukogudele kogu maailmas

10.-15. augustini 2010 võtsid rohkem kui 4000 raamatukoguhoidjat osa IFLA raamatukogunduse ja infoteaduse maailmakongressist Göteborgis, kus esitleti ka EOD posterit.

EOD projekti ja võrgustiku vastu tunti suurt huvi. Esitatud küsimused ulatusid tehnilistest detailidest autoriõigusteni ja EOD võrgustikuga ühinemise tingimusteni.
Paljud osalenud raamatukoguhoidjad leidsid oma koduriigi EOD võrgustiku liikmete seast – võrgustikku kuulub juba 26 raamatukogu 12 riigist.

Lähem info kongressi kohta: http://www.ifla.org/ifla76
Lisainfo EOD posteri esitlusest: Õnne Mets, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7260, Onne.Mets@nlib.ee